30. listopadu 2016

Albit

Posiluje:
 • duchovní očista
 • jasné vědomí
 • prozření
 • očista citu a mysli
 • smyslové probuzení
 • intuice a inspirace
 • nové ideje a odvaha k jejich prosazení
 • činorodost a poctivost v každodenní práci
 • posílení nervové soustavy
 • sladění všech funkcí organismu
 • útlum bolesti

Zeslabuje:
 • negativní vlivy prostředí
 • nečistoty a blokády
 • hormonální poruchy
 • snížená funkce ledvin