16. listopadu 2016

Barvy a jejich symbolika

Barvy mají nepopiratelně vlastní výrazovou hodnotu a mohou bezprostředně ovlivňovat psychiku, jak ukazují pokusy s chemoterapií při léčbě psychických poruch a psychosomatických potížích. Je však třeba si uvědomit, že každý člověk zařazuje barvy emocionálně jinak. Toho se využívá k diagnostickým účelům v Lüscherově barevném testu (M. Lüscher, Čtyřbarevný člověk, Ivo Železný, Praha 1997).

Navzdory individuálním rozdílům v hodnocení v hodnocení barev si staré kultury vypracovaly určité barevné symboliky, aby vnesly do svého rozmanitého života určitý řád. A tak se základní barvy často dávaly do souvislosti se světovými stranami a s živly a zapisovaly se do křížového nebo čtvercového schématu.

Lidová mluva si vytvořila svou vlastní symboliku: zelená je naděje, modrá věrnost, žlutá žárlivost, červená láska, bílá nevinnost a černá smrt.

Vlastní barevnou symboliku má rovněž ikonografie alchymie, kde např. zelená je silné rozpouštědlo a červená s bílou představují dualitu základních principů Síry a Rtuti.

Staří Mayové spojovali sever, jih, východ a západ s bílou, žlutou, červenou a černou, zatímco pro Číňany tyto strany znamenaly černou, červenou, modrou a bílou a střed žlutou.

V evropské barevné symbolice představují rudé růže horoucí lásku, staří Egypťané však vše červené (okrové) považovali za nebezpečné a škodlivé.

V době renesance si lidé vytvořili symboliku např. v souvislosti s planetami:
žlutá (zlatá) - Slunce
bílá (stříbrná) - Luna
červená - Mars, železo
modrá - Jupiter, cín
černá - Saturn, olovo
zelená - Venuše, měď
purpurová - Merkur, rtuť.

Podle Böcklera znamená
zlatá nebo žlutá ctnost, rozum, vážnost, nevinnost, radost
červená "horoucí touhu po ctnosti" a "Bohu oddané srdce, jež je připraveno prolít svou krev pro slovo Boží"
modrá stálost, věrnost, moudrost a "vroucí zbožnost"
černá "smutek, pokoru, neštěstí a nebezpečí"
zelená svobodu, krásu, radost, zdraví, naději a shovívavost
purpurová nebo fialová "královské roucho"
oranžová "barvu pomerančů", nestálou slávu
pleťová barva "nestálost a vrtkavost".

K tomu se pojí všemožné fantastické symbolické významy barevným kombinací: modrá se zlatou - veselé nebo obveselení
modrá s červenou - nezdvořilost
černá se zlatou - čest a dlouhověkost
černá s modrou - mírumilovnost
zelená se zlatou - tvrdošíjnost
zelená s modrou - stálá radost
červená se stříbrnou - touha po pomstě
červená se zelenou - smělost mládí atd.

Také je třeba brát v potaz, že volba barev závisela také na jejich dostupnosti. Např. na prehistorických skalních malbách se pravá modř nevyskytuje, protože tehdejší člověk ji neměl z čeho vyrobit.