27. listopadu 2016

Blín černý (Hyoscyamus niger)

Lidové názvy: belian, bělena, blán, blejn, blekot, blén, blém, blím, blým černý, blina, blínové koření, blýn, bolehlav, bylina čertova, bylina Jasoňova, bylina výměnkářů, černý mák, čertova bylina, čertovy oči, ďáblovo oko, furgacie, furgácie, horký blen, kapří huba, kapří květ, koření blínové, lulík, lulka, makovec, mateřské koření, ospalá bylina, smradlavec, spánek, sviní bob, svinní bob, svinní bob arkadský, svinské zelí, šaly, telian, tejman, temian, temjan, vlčí mák, žbánečky

Polarita: ženská

Signatura: Saturn

Element: voda

Moc: láska, přivolání deště

Magie:
  • Blín má přivolat lásku, je-li natrhán časně zrána nahým člověkem, stojícím na jedné noze, a nošen v sáčku.
  • Pálen přede dveřmi přivolává déšť, ale kouř může být jedovatý! (lze nahradit kapradím).