28. listopadu 2016

Čarobejlí

Druidské bejlí

druidská větvička: jmelí bílé (Viscum album)

druidský chumáček: plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)

druidský strom: střemcha hroznovitá (Prunus padus)

druidská bobule: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)

druidské vejce: pýchavka (Lycoperdon)

druidská noha: kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)

druidské mléko: vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

druidská cibule: snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum)

druidská nit: kustovnice (Lycium barbarum)

dryáda: bez černý (Sambucus nigra)Čarodějnické bejlí

čarodějčin anýz: černucha setá (Nigella sativa)

čarodějčina větévka: jmelí bílé (Viscum album)

čarodějčina bobule: šicha černá (Empetrum nigrum)

čarodějčino koště: koniklec alpský (Pulsatilla alpina)

čarodějčin váček: pýchavka (Lycoperdon)

čarodějčino vejce: hadovka smrdutá (Phallus impudicus)

čarodějčin prst: plamének plotní (Clematis vitalba)

čarodějčin pšouk: ocún jesenní (Colchicum autumnale)

čarodějčino přádlo: svízel přítula (Gallium aparine)

čarodějčino koření: čarovník pařížský (Circaea lutetiana), rulík zlomocný (Atropa bella-donna)

čarodějčin kmín: durman obecný (Datura stramonium)

čarodějčino mléko: vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

čarodějčin kouř: kadidlovník pravý (Boswellia sacra)

čarodějčina pěna: hřib koloděj (Boletus luridus)

čarodějčin tanec: plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)


Ďáblovo bejlí

ďáblův ksicht: dřípatka horská (Soldanella alpina)

Satanův tolar: měsíčnice roční (Lunaria annua)

Satanův kořen: čertkus luční (Succisa pratensis)

čertova zadnice: vstavač (Orchis)

čertův kous: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

čertovo jablko: mandragora lékařská (Mandragora officinarum)

čertovy oči: blín černý (Hyoscyamus niger)

čertův strom: bez černý (Sambucus nigra)

čertova bobule: rulík zlomocný (Atropa bella-donna)

čertovo koště: jmelí bílé (Viscum album)

čertův klobouk: náprstník červený (Digitalis purpurea)

čertova třešeň: lilek černý (Solanum nigrum)

čertovo býlí: oměj šalamounek (Aconitum napellus)

čertův lem: paličkovnice nachová (Claviceps purpurea)

čertova petržel: bolehlav plamatý (Conium maculatum)