29. listopadu 2016

Čarodějné létací masti

"Muži a ženy, zvláště osoby zlovolné, k takové cestě potřebují mast, ona Unguentum pharelis zove a ze sedmerého koření se míchá. Každá ta bylina se musí právě ve svůj den trhati... Z koření toho, krve ptačí a zvířecího sádla pak se masti dělají. Do podrobného líčení se ale nepustím, by se tím někdo nezvrhl. Když se jim zachce, potřou tím lavici či stolec, hrábky nebo pohrabiště a letí pryč. Není to nic jiného než nigromantie (černokněžnictví) a co nejpřísněji se to zapovídá."

Unguentum pharelis - Kniha veškerého zapovězeného umění, bezbožnictví a kouzel

(1456) od Johannese Hartlieba

Ačkoli za kouzelné byly v dějinách označeny vskutku spousty rostlin, k výrobě čarodějných mastí se hodil a používal jen omezený výběr speciálních bylin. Jako komponenty vyvolávající vidiny a pocity levitace k nim patří blín, rulík a mandragora z čeledi lilkovitých a dokonce i životu nebezpečné, jedovaté byliny jako oměj, bolehlav a náprstník.


Vzhledem k obsahu silně psychoaktivních alkaloidů se blín černý stal jednou z klasických čarodějných a kouzlených bylin středověku. Rostlina je důležitou složkou tzv. létacích nebo též čarodějných mastí, které se vařily z tuku (nejlépe z čerstvého lidského tuku oběšenců sňatých ze šibenice nebo ještě raději z nekřtěňátek, případně se používala náhražka z vepřového sádla) smíchaného s rozličnými přísadami původu rostlinného, minerálního (s popelem, solemi) i zvířecího (s netopýří krví, ropuším slizem, slimáky a podobnými lahůdkami). Když takové "čarodějné mazadlo" vystydlo, potíralo se jím čelo, spánky a intimní partie, přičemž se samozřejmě odříkávaly kouzelné průpovědi a zaklínadla. Ta správná chvíle přišla asi po půlhodině. Tehdy mohla čarodějnice nasednout na koště a vydat se na svůj domnělý let přímo za knížetem pekel. Co se tam přesně dělo a ještě hodně dalšího z tzv. čarodějné kuchyně, vzbuzovalo tenkrát lidskou fantazii stejně jako dnes. A ledaco z toho, co se dodnes zveřejňuje jako "tajemství čarodějných kuchyní", se opírá o středověké klerikálně zaměřené autory. Zasvěcenci totiž návody na přípravu čarovných mastí nikdy nepsali, nýbrž si je předávali ústně. Receptury odpovídaly účelu použití a místním botanickým podmínkám. Aby mast vyvolala uvedený efekt čarodějného letu, musela obsahovat nejméně jednu středoevropskou lilkovitou rostlinu (blín, rulík či mandragoru). Avšak ani ty nejsilnější rostlinné drogy pochopitelně nedokázaly zrušit fyzikální zákony: létání čarodějnic je metaforou pro halucinogenní drogové opojení.

Pak provoněl libý van
Nebesa jakož i zemi

Homér, Ílias XIV, 8.století př.n.l.


Létací masti znalo lidstvo již dávno předtím, než inkvizice napřáhla kladivo na čarodějnice a začala se jím kolem sebe ohánět. Prvním, kdo se zmiňuje p jistém oleji, s nímž z Olympu létala bohyně Héra za Diem na pohoří Ída, je otec literátů Homér.

První středověký návod na přípravu čarodějné masti zveřejnil dvorní lékař Wittelsbachů, spisovatel a diplomat, doktor Johannes Hartlieb (1400-1468) ve svém díle Das Buch aller verpoten kunst, ungelaubens und der zauberey (Kniha veškerého zapovězeného umění, bezbožnictví a kouzel). V receptu není řeč ani o blínu, ani o dalších lilkovitých či jiných prudce jedovatých rostlinách. Ty se objevily až později, ve zprávách o kouzelných mastech a čarodějných prostředcích, např. v knihách lékaře Johannese Wiera (1515-1588), jenže se intenzivně zabýval učením Paracelsovým, ale také v mistrovských dílech Shakespearových (Hamlet) a Goethových (Faust). V průběhu dějin bijci čarodějnic a přírodozpytci označili nebo interpretovali jako součást silně narkotických a jedovatých bylin jako blín, oměj a bolehlav se v čarodějném závaru objevily i ingredience tak nevinné jako topolové listy, sléz či měsíček.

Pronásledování čarodějnic má ve své historii jen jediný doložitelný případ, kdy byla halucinogenní mast skutečně objevena. V roce 1545 dali církevní náhončí čarodějnic v Lotrinsku zatknout manželský pár, který byl obviněn, že očaroval lotrinského vévodu jakousi mastí, což oba manželé na mučidlech doznali. Při domovní prohlídce byla mast skutečně nalezena a pak ji převzal osobní papežův lékař Andrés de Laguna, aby provedl rozbor. De Laguna vyjádřil názor, že v masti je pravděpodobně obsažen bolehlav, mandragora a blín. Jak se na vědce sluší, rozhodl se svou hypotézu potvrdit zkouškou a za pokusnou osobu si ironií osudu vybral katovu manželku, kterou mast uvrhla do tři dny trvajícího stavu hlubokého bezvědomí. Když se žena ze svých mdlob konečně probrala, mluvila o "libých snech" a byla rozladěna, že ji z příjemných erotických zážitků vytrhli.
 • Solsequim ("za sluncem jdoucí"): pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), měsíček lékařský (Calendula officinalis) nebo čekanka obecná (Cichorium intybus)
 • Lunaria ("měsíční bylina"): podezreň královská (Osmunda regalis) nebo měsíčnice (Lunaria)
 • Verbena ("železná bylina"): sporýš lékařský (Verbena officinalis)
 • Mercurialis ("Merkurova bylina"): bažanka roční (Mercurialis annua)
 • Barba Jovis ("Jupiterovy vousy"): netřesk střešní (Sempervivum tektorum)
 • Capillus Veneris ("Venušiny vlasy"): netík vlas Venušin (Adiantum capillus-veneris)

"Masti tak silní a mocné, že věci nejpodivuhodnější shledati umožňují."

Unguentum sabbati - čarodějná mast podle Johannese Wiera (1515-1588)

 • Cicuta: bolehlav plamatý (Conium maculatum)
 • Lactuca: locika jedovatá (Lactuca virosa)
 • Portulaca: šrucha zelná (Portulaca oleracea)
 • Solanum somniferum fructus: (Withania somnifera) nebo rulík zlomocný (Atropa bella-donna)
 • Opium thebaicum: mák setý (Papaver somniferum)
 • Papaver ruber: mák vlčí (Papaver rhoeas)
 • Hyoscyamus: blín černý (Hyoscyamus niger)


Unguentum populi - Apoštolská nebo též Topolová mast dle spisu Johanna con Cube: Gart der Gesuntheit (Sad zdraví), 1485

 • pupeny topolu černého (Populus nigra)
 • listy máku setého (Papaver somniferum)
 • listy netřesku střešního (Sempervivum tektorum)
 • listy lociky jedovaté (Lactuca virosa)
 • listy vstavače nachového (Orchis purpurea)
 • listy blínu černého (Hyoscymus niger)
 • listy mandragory lékařské (Mandragora officinarum)