25. listopadu 2016

Čarodějnice a severské vědmy - košťata, směsi bylin a trans

Mezi evropskými čarodějkami křesťanského období se nejobvyklejší metodou, jak se dostat do změněného stavu vědomí, stala směs psychoaktivních rostlin, z nichž se vyráběla halucinogenní mast. Základními složkami těchto směsí byli blín a rulík zlomocný. Mast si poté čarodějky roztíraly po těle a vyvolávaly si tak halucinace a narkotický trans.

Antropolog a novodobý šaman Michael Harner podotýká, že psychoaktivní vliv masti mohl být zvyšován její aplikací přes vaginální membránu pomocí pomazané hůlky nebo násady koštěte. Tato možnost nejenom vysvětluje fungování masti na chemické úrovni, ale rovněž objasňuje časté sexuální fantazie související se sabaty - rituálními setkáními čarodějnic a "démonů". Dalším společným zážitkem čarodějnic, alespoň podle jejich výpovědi před inkvizicí, bylo, že měly sexuální styk s Ďáblem, který měl bolestivě ledový penis. Tuto drobnost Sigmund Freud ke svému velkému rozčarování nedokázal nikdy objasnit. Nicméně by mohla souviset se zasouváním násady koštěte doprovázenými změnami tělesné teploty v důsledku počátku působení drog.

Zdá se, že neexistují žádná svědectví o náhodně otravě, kterou by si tímto mazáním čarodějnice způsobily, což je dosti zajímavé, vezmeme-li v úvahu velké množství potenciálně nebezpečných rostlin ve směsi obsažených. Vyplývalo by z toho, že příprava směsi musela probíhat velmi přesně, neboť blín a rulík zlomocný mohou mít ve vyšších dávkách smrtelné účinky. Z řady záznamů o ohlášených případech je však zjevné, že ženy používající tyto drogy se dostávaly do silného transu, v němž (buď přímo ony, nebo alespoň jejich spirituální těla) odlétaly na sabaty.

Existuje řada prvků spojujících vědmy vikinských časů s pozdějšími čarodějnicemi křesťanské Evropy. Zaprvé a nejzřetelněji: obřad seidr praktikovaly takřka ženy a čarodějnictvím se rovněž zabývaly většinou ženy. Zadruhé jak obřad seidr, tak slet čarodějnic na sabat (kde se setkávaly s démony a účastnily se imaginárních orgií) zahrnují stav transu. V obou případech měl tento trans výrazný sexuální podtext. A zatřetí, hůl severských vědem měla svůj ekvivalent v košťatech čarodějnic. V šlesvické katedrále v severním Německu můžeme spatřit zajímavé zobrazení severské bohyně Frigy z 12.století. Je na něm zpodobněna obkročmo na koštěti po způsobu čarodějnic. Hůl i násada mohly být při magických obřadech používány jako falická náhrada. A konečně, vědmy i čarodějnice požívaly blín a jeho psychoaktivní vlastnosti k vyvolání transu. Jen těžko lze uvěřit, že všechny tyto paralely jsou pouhou náhodou.

Halucinogenní drogy a sexuální extáze nebyly jedinými způsoby vyvolávání transu. Buď samostatně, nebo společně s nimi se používaly i jiné techniky. Starověká zaříkadla mají řadu vlastností zpracovaných tak, aby navozovaly trans. Jednou z nich je opakování, stejně důležité pro vědmy jako dlouhé bubnování pro šamany. Pro vědmy je významné opakování stejných slov či stejných podobných frází znovu a znovu. Jde o ukázku síly sugesce, tedy čehosi, co dnes nazýváme autohypnózou. I v dnešní době se někteří lidé připravují na splnění závažného úkolu nebo činu opakováním své vlastní soukromé mantry. Text jakéhokoliv zaříkadla bychom mohli přirovnat ke scénáři hry. Ať jsou napsaná slova sebesilnější, je na herci, aby je oživil silou svých citů. Stejně tak vědmy musely svá zaříkadla pronášet tak, aby vyvolaly podobné vzedmutí pocitů. Musely se dostat do změněného stavu mysli, aby se mohly pokusit realizovat své cíle nebo cíle svého klienta.

Rovněž můžeme zaznamenat zachování pohanské meditace a rituálu útisety. Roku 1566 v Dorsetu, během výslechu muže jménem John Walsh, bylo zjištěno, že se čarodějnictví naučil "tří víl, bílé, zelené a černé". Údajně se s nimi scházel "na kopcích na místech velkých hromad hlíny, jmenovitě v Dorsetshire". Můžeme předpokládat, že "velké hromady hlíny" byly prehistorické mohyly, které se na kopcích a pláních zmíněného hrabství dochovaly dodnes. V jiných případech se místní lidé těmto místům síly vyhýbali. Robert Kirk v knize Tajné společenství elfů, faunů a víl napsal: Najdeme řadu míst nazvaných Vílí vrchy, která horalé považují za hříšná a nebezpečná a neberou z nich ani hlínu, ani dřevo. Pověrčivě věří, že v nich dlí duchové jejich předků". Také ve francii se v místních zvycích objevuje úzké spojení mezi menhiry, dolmeny a čarodějnickými sabaty, přičemž některé z těchto památek jsou nazývány Kámen sabatu nebo Čarodějnická kuchyně.