25. listopadu 2016

Čarodějové a čarodějky 20.století

Aleister Crowley založil v r.1907 řád Stříbrné hvězdy a v r.1912 se stal vůdčí osobností britské sekce německé společnosti Ordo Templi Orientis (O.T.O.), která se zabývala erotickou magií. Tento velice, ale "temně" inteligentní člověk ztratil úctu svých anglických krajanů, když za 1.světové války pobýval v USA, kde psal v německých službách protibritské propagační materiály. Po zbytek života cestoval z místa na místo a stále více propadal drogám. V r.1947 zemřel téměř zapomenut v Anglii, ale teprve po jeho smrti se stal idolem četných zájemců a teprve tehdy byly ve větších nákladech vydávány jeho spisy, včetně jeho mistrovského díla Magie neboli Kniha čtvrtá; jeho samochvála Zpovědi vyšla až v r.1969. Dnes má více následovníků, než když měl za svého života. Prý proto, že tu jednak působí romantické kouzlo jeho "zkaženosti", ale i proto, že zformuloval teorii magie z moderního psychologického hlediska velice inteligentním a duchaplným způsobem, v mnohém inspirován Freudem. Dovedl velebit člověka jako hvězdnou bytost a dovedl oslovit lidi, kteří se obávali, "aby v odlidštěném světě nebyli zredukováni na pouhá čísla".

Zájem o magii podporoval i slábnoucí vliv náboženství: zde vyniká mistrovské dílo Jamese Frazera Zlatá ratolest (r.1890), u nás skvěle přeložené manžely Heroldovými. Podrobil tu magii zkoumání jakožto jev historický a sociální ve smyslu zcela objektivním. I toto dílo mělo nakonec vliv na zvýšený zájem o magii jako takovou.

1.světová válka a pak i světová krize se podepsaly na velkém růstu obliby spiritismus ve 20. - 30.letech 20.stol., časopisy zaplavily astrologické předpovědi. Obliba stoupala a podle časopisu Newsweek získala jen v USA astrologie na 10 milionů aktivních příznivců. Zároveň stoupal i zájem o numerologii a chiromantii, a velké pozornosti se těšily i snáře. Vše díky masové reklamě.

Módním trendem v USA mezi světovými válkami byl "systém zdokonalování" vytvořený francouzským psychoterapeutem Emilem Couém (1857-1926), spočívající na vlivu autosugesce a imaginace na lidský charakter i tělo. Podle něj se měl člověk každý den postavit před zrcadlo a s upřeným pohledem na sebe si opakovat: "Zdokonaluji se každým dnem a po všech stránkách. Zdokonaluji se."

Svůj složitý systém sebeovládání vštěpoval svým žákům v Paříži rusko-řecko-arménský emigrant Georges Ivanovič Gurdjieff (1877-1949), který byl podle jedněch vzorem soucitu, sympatičnosti a vyznavačem pravidel cti, podle jiných podvodníkem, lhářem a ničemou. V mládí se zabýval v Orientu studiem jógy a hypnózy u fakírů a jeho celoživotní poznání dalo vzniknout jeho složitému okultnímu systému nazvaného Čtvrtá cesta. Podle něj totiž lze duchovního osvícení dojít několika cestami: první cesta je cesta fakíra, zcela ovládnuvšího své tělo, druhá je cesta mnichů, kteří zvládají své city pomocí modliteb a rituálů, třetí je cesta jogínů, kteří dokonale dovedou ovládat svou mysl. Tyto cesty ovšem vyžadují odříkání a askezi, kdežto Gurdjieffova čtvrtá cesta, cesta mazaného muže, žádnou askezi nevyžaduje a místo oddělené práce s tělem, city a mysli pracuje pohodlně se všemi třemi komponenty najednou. Gurdjieff pokládal za symbol svého systému geometrický obrazec zvaný enneagram, a vydával jej za alchymistický kámen mudrců, základní hieroglyf univerzálního jazyka a perpetuum mobile. Jeho původ přisuzoval sarmanskému bratrstvu, v jehož klášteře několik pobýval. Kruh je tu rozdělen na 9 stejných dílů a spojením těchto bodů vznikne devítiúhelník a uprostřed kruhu vepsaný trojúhelník.

Mezi světovými válkami byla na britských ostrovech nejznámnější kouzelnice Dion Fortune (Violet Mary Firth, 1891-1946), autorka řady knih o magii, jako je např. Psychická sebeobrana (r.1930) a Mystická kabala (r.1935). Dion byla vychovávána v duchu náboženství Christian Science a od roku 1920 byla členkou jednou z lóží Zlatého úsvitu Alfa Omega, kterou založila Moina Mathers, sestra filozofa Henriho Bergsona a manželka někdejšího šéfa Zlatého úsvitu Samulea Liddella Matherse-MacGregora, jež se po smrti manžela vrátila do Anglie. Obě ženy se proslavily tím, že se pohádaly a svedly mezi sebou "magickou bitvu". Moina vyslala na Dionu záplavu páchnoucích kocourů, ale ta ji prý porazila v astrální rovině přesto, že Moina přijala podobu obrovského mourovatého kocoura. V r.1922 založila Dion Fortune vlastní společnost Bratrstvo vnitřního světla zasvěcené studiu západní esoterické tradice.

Pokus o obnovu druidismu se stal smyslem života a organizátorské energie skotského novináře Lewise Spenceho (1874-1955), který vedle Encyklopedie okultismu z r.1920 vydal své stěžejní dílo Původ druidismu v r.1949. a několik knih o Atlantidě. Veliký malířský talent a žák Aleistera Crowleyho Austin Osman Spare (1886-1956) byl poněkud záhadnou postavou: měl vlastní metodu jak evokovat strašlivé bytosti z pradávných hlubin lidské mysli a ty pak maloval a s nimi i jiné duchy a atavismy: nakonec však zjistil, že "není s to vylíčit své zážitky z prostoru mimo prostor, kam býval náhle vržen."