16. listopadu 2016

Černá

Černá barva je spojená s ochranou a odstraňováním. Byla přiřazovaná "temné, odvrácené straně", tedy všem obtížným, nebezpečným a škodlivým stránkám života. Je to však i barva soboty a boha Saturna, který ochraňuje domov. Je ve spojení se znameními Kozoroha a Vodnáře.

Klíčová slova:
zapuzení, smutek, deprese, strach, vážnost, askeze, prázdno, smrt, nic, zlo, ztráta, svár, zmatení, magie, tajemství, médium, moudrost, poučení, ochrana

Oblasti použití:
podpora důstojnosti a vážnosti, zesílení smutku za účelem očisty, uvědomění si nicoty a zárodek možného nového začátku, vnímání prázdna jako stav spokojenosti
Očišťuje od negativní energie, pohlcuje zlé. Černá je nepřítomnost barvy. V magii se černou barvou obvykle vyjadřuje vnější svět. Černá se zapaluje pro pozitivní cíle, jako je třeba vyhnání zlých sil nebo vyléčení nemoci či zlozvyků.

Černé kameny:
černé kameny jsou ohromně mocné
  • obsidián
  • gagát
  • černý onyx