25. listopadu 2016

Druidové

Magická tradice éry Keltů je velmi úzce spjata s jednou z nejpozoruhodnějších skupin objevujících se v evropské historii, a to jsou druidové. Novodobá obroda zájmu o druidství v konečném důsledku vedla k tomu, že má dnes každý matné podvědomí o jakýchsi lidech v dlouhých rozevlátých řízách, kteří v různých ročních dobách, zejména pak o slunovratu, vykonávali posvátné obřady.

Přesto o druidech - o jejich praktikách, jejich víře ani o bozích, které uctívali - nevíme mnoho podrobností. To je částečně zaviněno tím, že druidové si veškeré znalosti a tradice předávali pouze ústně z generace na generaci. Říká se, že výcvik druida trval až 20 let; velmi si prý cenili mluveného slova, jelikož lépe zužitkovává sílu mysli, než když člověk spoléhá na to, co je napsané. Ať už bylo důvodem cokoli, vypadá to, že když druidové zmizeli, zanikly spolu s nimi i jejich tradiční poznatky.

O druidech víme jen to, že byli jakýmisi prostředníky mezi Kelty a jejich bohy (což platí i pro keltské krále) a že měli velký vliv na celou společnost. Podle toho, co píše Caesar, byli druidové velmi dobře organizovaní, měli schopné vůdce a každoročně pořádali shromáždění, při nichž projednávali otázky různých výkladů. Jedno z takovýchto shromáždění se údajně mělo konat na místě dnešního francouzského města Chartres.

Bohužel však už nevíme, zda šlo o mnohaletou tradici, nebo zda se druidové nezačali scházet častěji až později, aby diskutovali o možném nebezpečí, které Keltům hrozilo od okolních národů - jmenovitě od Caesara a římských legií.

Dále se zdá, že druidové pravidelná shromáždění konali i za účelem výcviku nových adeptů - hovoří se o nich jako o druidských "školách". Při nich se pracně studovala bohatá ústní tradice druidů, včetně poznatků z oblasti astrologie, magie a teorie posmrtného života.

Pozoruhodná je i Caesarova zmínka, že druidští učedníci z kontinentální Evropy se posílali do Británie, kde měli studium završit a kde je patrně čekalo i zasvěcení do druidského mystéria. To dává tušit, že Británie představovala pro druidy důležité centrum. Některé lidi to přivedlo k teorii, že když Keltové museli do Británie doputovat přes kontinentální Evropu, pak možná druidská tradice Kelty předcházela, a tudíž druidské nauky převzali Keltové od jiných národů. Přesto neexistuje jediný důkaz, který by tuto teorii potvrdil.