27. listopadu 2016

Dub (Quercus)

Symbolika: nadvláda, úřad moci, moc

Božstvo: Bohové bouře: Perun (Slované, Baltové), Taara (Estonci a Finové), Thor (seveřané), Donar (Sasové), Taranis (Keltové), Zeus (Řekové), Jupiter (Římané). Agrární božstva: Mars Silvanus (Římané a Keltové), Zelený muž (angličtí Keltové)

Planeta v astrologii: Mars

Všechny evropské a indoevropské kultury doby bronzové spojovaly dub s bohy, kteří mají moc nad počasím, zejména s bohy bouře a blesku: dub je totiž silně elektricky vodivý, má hluboko zapuštěné kořeny a rád roste nad spodními prameny, a proto do něho skutečně blesk uhodí častěji nežli do jiných stromů. Dub byl zasvěcen bohům oblohy jako např. slovanskému a pobaltskému Perunovi, severskému Thorovi, saskému Donarovi a keltskému Taranisovi. Hlavní význam bohů počasí spočívá v jejich moci ovlivnit sklizeň, která byla základním zájmem člověka, chtěl-li přežít. Zeus (římský Jupiter) byl bohem blesku a ve starém Řecku se stal nejvyšším z bohů. Jeho kariéra započala ve slavném věšteckém háji Dódóna a jeho stromem byl dub.

Vedle zemědělství se dub uplatňoval také ve válce, a to opět ve všech kulturách od nejstarších časů až po dobu poměrně nedávnou - dubového boha bouře lidé např. vzývali, aby použil svou moc, s níž vládne blesku, a srazil nepřítele, nebo se jeho pevné dřevo používalo na stavbu opevnění nebo bitevních lodí. Ještě jednou pak dosáhl vojenské slávy v 17. a 18. století, když návody západní Evropy kácely své dubové lesy a budovaly své velké flotily.

Dub sám, ale není žádný "bojovník". Poskytuje útočiště pro více než 500 druhů hmyzu a dalších bezobratlých, nemluvě o mnoha ptácích a savcích. Společně s dlouhým seznamem ekologického užitku, který poskytuje, se dub zdá mít vlastnosti spíše pečovatelské, rodičovské. Není tedy nikterak překvapující, že staří Galové a Římané spojovali dub s Martem Silvanem, bohem úrody a léčitelství. Dub byl důležitou součástí statku, kde měl roli živitele. Když se měl bůh dubu odebrat do boje, váhal, ale nakonec se Mars přece jen stal bohem války a v kulturní historii dubu se tento přechod od pluhu k meči odráží.
V pozdějších stoletích a dále na sever, např. ve Velké Británii a v Německu, se Silvanus opakovaně projevoval jako Zelený muž anebo lovec Hern. Dvě významné legendární postavy spojené s dubem jsou král Artuš, který shromáždil své rytíře kolem kulatého stolu (který, jak se traduje, byl udělaný z dubu) a Robin Hood, který žil mezi duby v Sherwoodském lese. Jak král Artuš, tak Robin Hood ztělesňují rovnováhu svou stránek dubové tradice: pečovatelské, rodičovské schopnosti a schopnost bojovat nelítostně, když si to spravedlnost žádá.
V posledních několika staletích byl ale stejně význam dubu ve starověkých kultovních praktikách hodně přeceněn. Ve středověku měli evropští překladatelé rukopisů tendenci nazvat každý významný strom "dubem" (stejně jako každé červené ovoce pro ně bylo "jablkem"). A tak bychom si "duby", o kterých se zmiňuje Bible, měli představit jako "posvátné stromy".

I když sladké žaludy dubu druhu Quercus rotundifolia byly životně důležitou součástí jídelníčků starých Řeků, nedá se na dub vždycky tak úplně spoléhat, protože např. "Diovy žaludy" se říkalo i jiným jedlým oříškovitým plodům, např. vlašským ořechům a kaštanům jedlým. Římští spisovatelé často zaměňovali řecký výraz pro dub, drys, se slovem drus, což znamená "posvátný strom" - etymologická spřízněnost obou slov naznačuje možné prehistorické spojitosti mezi dubem a božstvy.

Moderní, neopodstatněné klišé o silném spojení mezi keltskými druidy a dubem ve skutečnosti vděčí za existenci Pliniovi staršímu (23-79 př.Kr.), který psal také knihy o přírodovědě. Právě on vykouzlil obraz galských druidů, jak zlatými srpy osekávají jmelí z dubů. Plinius v Galii nikdy nebyl a o této praxi věděl z doslechu. Dokonce prohlašoval, že se to děje po celé Galii a úplně přitom ignoroval skutečnost, že kmeny jako např. Arvernové ("olšoví lidé") nebo Eburonové ("tisoví lidé") považovali za posvátné jiné stromy. Plinius také tvrdil, že samotné slovo "druid" možná vzniklo z řeckého drys - což není pravda (viz Strom poznání)