7. listopadu 2016

Ehwaz


Alternativní názvy: Eku, Eh. Eoh, Ehwo, Aihws

Hláska: E

Význam: kůň

Všeobecně: dojetí do cíle, završení cesty či poznání, kůň

Věštebný význam: pokrok

Klíčová slova: pokrok, pohyb, volnost, energie, síla, komunikace, přání, bezstarostnost

Léčitelství: bolest zad, pohybové poruchy

Představa: bílý kůň na louce

Talisman: pro sílu, k úspěchu na cestách, ke stálému směřování vpřed

Barva: bílá

Strom: dub / jasan

Rostlina: starček

Drahokam: islandský vápenec

Význam: Kůň
            Celý starověký svět považoval koně za posvátné zvíře a mnohé mýty a pověsti jej líčí jako věrného a loajálního spojence, Jeho energie je mocná a prvotní. Pomáhá vám vyhnout se překážkám a učinit rychlý pokrok na cestě. Kůň je rovněž spojován s ohněm, živlem volnosti a odvíjejícího se osudu. Energie koně může vyrušit stagnaci a odstranit bloky. Tím je cenným spojencem na spirituální cestě, protože jediné stálé je změna.

Výklad:
"Vždy buď lidem kolem sebe věrný a oddaný jako oni tobě."
Máte podporu, jež vám umožní rychlý postup, ale závisí na tom, zda budete druhým stejně tak oddaní jako oni vám. Kůň je hrdé zvíře, ale svou hrdost neobětuje cíli. Stejně tak byste měli být hrdi na to, čeho jste dosáhli, a navenek být pokorní.
K úspěchu vede jen stálý pohyb. Po dosažení cíle se však nevzdávejte hrdosti; týmová práce, důvěra a loajalita, ideální manželství nebo partnerství; tato runa potvrzuje a zdůrazňuje význam okolních run.

Výklad obrácené runy:
Potřebujete navázat nové styky. Ty k vám přitáhnou energie, jež vám pomohou překonat veškeré překážky. Vyhledejte ty, kdo sdílejí váš postoj, neboť víte, že každý, kdo vstoupí do vašeho života, vás může něčemu naučit.
Touha po změně, pocit neklidu a stísněnosti vás nutí hledat nové kontakty, i když je tato runa znakem dolů, nepatří mezi negativní.