7. listopadu 2016

Eihwaz


Alternativní název: Eoh, Eo, Eihwas, Eyz, Ihwar

Hláska: Y ("i" nebo "j", ale vyslovuje se tvrději, má blíže k "y")

Význam: tis

Všeobecně: tis, smrt, znovuzrození, transformace

Věštebný význam: přeměna

Klíčová slova: radikální změna, "znovuzrození", nutná konfrontace, životní křižovatka

Léčitelství: zrak

Představa: starý tis s vykotlanou dutinou rostoucí u cesty

Talisman: zjednodušení životních "kotrmelců" a velkých obtíží

Strom: tis

Barva: tmavomodrá

Rostlina: mandragora

Drahokam: topaz

Význam: Tis
            Tis se odedávna spojoval s nesmrtelností a s cyklem smrti a znovuzrození. Jak tis roste, kmen mu chřadne, avšak vždy vyrazí další kmínek. Tento proces se neustále opakuje, až se tis skládá z mnoha stromů vyrůstajících z jednoho středu. Tato úžasná regenerace mu umožňuje dosahovat vysokého věku. O tisu se říká, že poznal mnoho životů, takže vám může pomoci vzpomenout si na minulé životy. Tis je díky své dlouhověkosti i dávným opatrovatelem moudrosti.

Výklad:
"Přijmete-li změnu, postoupíte rychleji na spirituální cestě."
            Je to čas přeměny, čas oprostit se od starého a přijmout nové. Je to čas smrti, umírání minulosti a zároveň čas nových počátků, nového života a nových snů. Pouze změna je stálá, a chcete-li rychle a účinně postoupit na své cestě, musíte se naučit změnu přijímat a nebránit se jí. Když se bráníte změně, hrozí vám stagnace. Nemějte strach; změna sice nahání hrůzu, ale budete-li věrni sami sobě a nesejdete-li z cesty, brzy se budete vyhřívat na slunci nových osvícení.
            Stabilita, spolehlivost, odolnost, obrana a ochrana.

Výklad obrácené runy:
            Runu nelze obrátit.