7. listopadu 2016

Fehu


Alternativní název: Feoh, Feo, Fé, Fa, Fee, Feu, Feh, Faihu, Frey

Hláska: F

Význam: dobytek

Všeobecně: bohatství, dobytek, hojnost, prosperita, vlastnictví

Věštebný význam: spirituální bohatství

Léčitelství: hrudník, dýchací potíže

Vizualizace: kráva se zahnutými rohy stojící v úrodném poli.

Talisman: k dosažení cíle, k úspěšným začátkům, pro peníze, obchod, pracovní postup a lepší společenské uplatnění ; runa, která podporuje úspěšné dokončení vašich plánů, usnadňuje řešení obtížných záležitostí a chrání před těmi, kdo chtějí škodit.

Barva: světle červená

Strom: bez

Rostlina: kopřiva

Drahokam: mechový achát

Klíčová slova: hojnost, bohatství, investice, majetek, prosperita, štěstí, dědictví, zisk, dostatek, úroda, plodnost, spousta, společenský vzestup, peníze, hrdost

Temná runa: ožebračení, materiální ztráta, nenasytnost, lakomost, nadměrný materialismus, hrabivost

Význam: Dobytek
Pro seveřany dobytek symbolizoval společenské postavení a bohatství. Jako všechna zvířata byl pro ně posvátný, ale rovněž jej poráželi. Při slavnostních příležitostech si na jeho mase pochutnávali a dávali tak najevo, že bohatství se má užívat ve prospěch všech. Zatímco hmotné bohatství pomíjí, bohatství duchovní je trvalé, nikdo vám je nemůže vzít a nezáleží na tom, kolikrát se o ně dělíte. Jestliže si své dary neuvědomujete, neznamená to, že je nemáte, naopak, znamená to, že jste je ještě neobjevili. Každý má mnoho darů. Jakmile je poznáme, můžeme jich využívat.

Výklad:
"Bohatství se nemá nikdy hromadit, nýbrž používat ve prospěch všech."
Fehu je osudovým znamením hojnosti. Jako nejvýznamnější runový symbol bohatství označuje zisk ve smyslu bohatství a majetku a v obecné rovině znamená štěstí. Může znamenat neočekávané dědictví nebo zlepšení finanční situace nebo to, že celkově zažíváte období hojnosti. Bohatství a dostatek jsou na obzoru. Ve svislé poloze je tato runa velmi pozitivní, varuje však před přílišným materialismem.

Fehu znamená nejen zisk a zboží, ale také investice nebo majetek umožňující získat v budoucnu bohatství.
Tato runa se vztahuje také ke zlatu - a tudíž k mincím a penězům. Znamená, že si v brzké době můžete dobře vydělat. Fehu však na druhou stranu určuje zcela jednoznačně hranice mezi pozitivními a negativními aspekty hromadění hotovosti.

Runa Fehu je příslibem péče a naplnění. Vybízí k bdělosti a k ochraně nabytého majetku. Když se radujete ze svého štěstí a bohatství, určitě se o ně podělte s druhými, protože se při tom zároveň prověří váš charakter, vaše ochota to udělat.

Temná runa:
Je-li fehu vzhůru nohama, získává převrácený význam a signalizuje, že skončí čas hojnosti a blahobytu a nastane čas bídy a nedostatku. Je proto zapotřebí učinit kroky, jak magické tak praktické, aby se tato věštba nenaplnila. Jako temná runa může fehu rovněž signalizovat, že i přes dostatečné materiální zabezpečení budeme strádat po stránce duchovní. Ponaučení, které nám tedy fehu dává, by mohlo znít: "Bohatství je požehnání, ale pozor na hady a vlky!" Tedy pozor na nepřejícné lidi a nežádoucí okolnosti.