16. listopadu 2016

Fialová

fialová - tajemno, náročnost, osobitost
purpurová, nachová - důstojnost, vznešenost, spravedlnost
světle fialová - magie, melancholie, opojení


Fialová je barva uvážlivosti a promyšleného jednání. Navíc zastupuje rovnováhu mezi smysly a duchem, vášní a rozumem, ovšem i láskou a moudrostí, neboť je smíchána ve stejném poměru z červené a modré.

Fialová tradičně symbolizuje spiritualitu spojenou s krví obětí. V liturgii se spojuje s pokáním, odčiněním hříchů a zpytováním svědomí. Tyto spojené základní barvy sjednocují moudrost a lásku; na starých zobrazeních utrpení Ježíše Krista má Spasitel fialový plíšť. Fialová je rovněž barvou církve během doby zklidnění před Vánocemi - adventu.

Červenofialová byla barvou plášťů římských císařů a šatů bohatých (nach či purpur) a získávala se z výměšků mořského plže ostranky. Bylo to velice drahé barvivo, a proto se purpurové pláště staly symbolem urozeného stavu. Ve starověku a středověku se purpurové barvivo získávalo také z lišejníku Rocella tinctoria, který se sklízel především na pobřeží Kanárských ostrovů.

Fialová ve všech svých podobách podporuje především fantazii a nadpřirozené schopnosti. Na jedné straně je nejoblíbenější barvou u lidí duševně nemocných, na druhé straně u diplomatů. Jsou to lidé, kteří velmi často musí volit kompromisy nebo potřebují "okouzlovat" druhé. V oblibě ji mají i lidé zdrženliví, tajnůstkáři a lidé uzavření. Naopak ji odmítají ti, kteří touží po jistotách, po nekomplikovaných vztazích, a také ti, kdo mají své city vždycky pod kontrolou. Za dočasně oblíbenou barvu ji mívají těhotné ženy. Ve fialové nacházejí zvláštní oblibu Peršané a indiáni ze střední Brazílie.


Kdo miluje světle fialovou, ten touží být okouzlen nebo očarován. Proto ji mají velmi rádi děti a v dospělosti ti, kdo duševně nebo citově nevyzráli. Je to barva sentimentálních snílků a romantiků, kteří se v praktickém světě většinou mnoho nevyznají. Nedovedou odlišit skutečnost od svých snů a přání, jsou těkaví a nerozhodní.

Fialová ve všech svých odstínech se nejčastěji objevuje v psychologických testech duševně nemocných lidí - např. u schizofreniků v kombinaci se zářivě žlutou. Její pozitivní podoba je fantazie, kterou podporuje. Je tedy velmi vhodná pro umělce, básníky a spisovatele. Také je zvlášť vhodnou barvou pro lidi, kteří se zabývají magií a okultismem.

Purpurová (nachová) barva platila ve starověku za nejkrásnější a nejvznešenější, souvisela s pašijemi a energií dokončení. Spojuje nás s důstojnými ideály loajality a pravdy, popřípadě mocného člověka, zámožného nebo obzvlášť obdařeného štěstím.

Ve feng-šuej fialová a purpurová náleží k elementu "oheň".

V Magii svící se fialové svíce používají k podpoře duchovního hledání a vývoje, umožnění zážitků osvícení, překračování hranice všedního vědomí, pokroky při meditaci a užitých technikách, navázání styků s Bohem jak ve vnějším světě, tak ve vlastním nitru. Síla, uzdravení nepříjemných nemocí, duchovnost, meditace, náboženství. Fialovou svíčku používejte, abyste probudili duchovní síly či zvýšili své magické schopnosti. Spolu s modrými svíčkami je používejte pro zvýšení účinnosti ozdravných kouzel.