27. listopadu 2016

Fudži – nesmrtelná hora

(Japonsko)
Říká se, že hora Fudži se vynořila na zemský povrch tesně před počátkem našeho letopočtu po silném sopečném výbuchu a že jako první na její vrcholek vylezla opice. Jisté je, že se nachází v geologicky nestabilní oblasti; je známá jako "nesmrtelná hora" a uctívaná všemi Japonci.

Jedno staré japonské přísloví říká: "Kdo nikdy nebyl a hoře Fudži, je hlupák; kdo tam byl dvakrát, je blázen."

Hora se nachází na ostrově Honšú a je nejvyšší v celém Japonsku - měří 3766 m.n.m. (po Fudži následuje hora Kitadake s výškou 3192 m.n.m. a hora Hotakadake, vysoká 3190 m.n.m.). Většina Japonců horu Fudži uctívá a vyjadřuje se o ni jako o Fudži-san.

Fudži je latentní, ale neaktivní sopka; na jejím vrcholku se nachází kuželovitý kráter o průměru 610 metrů. Hora se nalézá ve známém a hojně navštěvovaném národním parku Fudži-Hakone-Izu. Legenda vypráví, že se sopka vynořila na zemský povrch během jedné noci roku 286 př.n.l.; její geologický původ je však mnohem starší. Naposledy byly výbuchy této sopky zaznamenány v obchobí od 24. Listopadu roku 1707 do 22. Ledna následujícího roku. Od té doby se o dalších erupcích neví.

Důkazem úcty, kterou hoře projevují japonská náboženství, jsou početné chrámy, oltáře a svatyně, které se tyčí na svazích hory. Každý rok přicházejí tisíce poutníků, aby posvátný vulkán uctili. Jméno sopky Fudži bývá překládáno jako "nesmrtelná hora" a hora sama je velm často používána jako symbol v japonské literatuře a malířství.

Japonci tvrdí, že zasněžený vrcholek hory v zimě vyzařuje tajemství nekonečna.

Výstup na vrchol byl až do konce 19. Století ženám zakázán.