7. listopadu 2016

Gebo


Alternativní název: Gyfu, Gibo, Giba, Gibor, Gipt, Gewa

Hláska: G

Význam: dar

Všeobecně: dar, oběť

Věštebný význam: spirituální dar

Klíčová slova: duchovní dar, velkorysost, pokora, rozvážnost, láska a přátelství

Léčitelství: používá se při otravách

Představa: žena přijímá dar, zkřížené paže představují gesto závazku, poděkování a pokory

Talisman: k nalezení nebo posílení vztahu; přináší štěstí a plodnost

Barva: tmavomodrá

Strom: jasan / jilm

Rostlina: fialka

Drahokam: opál

Význam: Dar
            Chcete-li dostávat, musíte i dávat. A naopak - jestli dáváte, musíte být ochotni i přijímat. Cyklus dávání a přijímání se nikdy nesmí přerušit. Ti, kteří na fyzické nebo emocionální úrovni berou a nedávají, přijdou o své spirituální dary. Chcete-li kráčet po spirituální stezce, musíte být jak dárci, tak příjemci. Abyste byli skutečně vyvážení, musíte být schopni přijmout dar s naprostou pokorou a s vědomím, že když tento spirituální dar promarníte, přijdete o něj. Každý člověk má nějaký dar. Když jej poznáme, lze jej využít pro dobro všech.

Výklad:
"Chcete-li kráčet po spirituální stezce, musíte být jak dárci, tak příjemci."
            Přichází k vám dar a dává vám na výběr. Můžete jej přijmout nebo odmítnout. Jestliže se rozhodnete jej přijmout, musíte být ochotni dávat. Vše má svou cenu, ale u spirituálních darů je tomu tak, že se jejich hodnota projeví až později. Musíte najít rovnováhu mezi braním a dáváním a naučit se odpovědně dávat. Musíte se naučit, kdy dávat a komu dávat. Není rozumné dávat každému, neboť jsou lidé, kteří nechtějí přijímat. Dávat jim by tudíž bylo jen plýtváním energií a mrháním vlastními dary.

Jste-li obdarováni, měli byste i vy štědře dávat, pokud kohokoli obdarujete, nebojte se projevů vděčnosti; smysl pro symetrii a rovnost, důležitý v otázce dohod, osobních vztahů, manželství i partnerství.

Výklad obrácené runy:
            Runu nelze obrátit.