27. listopadu 2016

Hy-Brasil

(Legendární země Keltů)
 
Hy-Brasil, legendární ostrov v oceánu, který inspiroval mořeplavce při výzkumných plavbách, býval až do poměrně nedávných dob na mapách. Nemůže být legenda o něm předkolumbovským záznamem o objevu Ameriky?

Období mezi středověkem a počátkem moderní doby v 18. století bylo zlatým věkem kartografických výmyslů v podobě přízračných ostrovů v Atlantském oceánu zakreslených do map. Dokonce i seriózní zeměpisci a kartografové, jejichž mapy vycházeli z prvních mořeplavců, kteří se vydali na neznámý oceán, přidávali ke skutečným zemím mytické a legendární ostrovy. K těmto tzv. přízračným ostrovům patřila i nádherná země Hy-Brasil - známá rovněž jako Brasil, Brazil, O'Brasail nebo Beg Ara (v irštině) a pod mnoha dalšími názvy. Ostrov se poprvé objevil na mapách v roce 1325 a setrval na nich až do 70. let 19. století.

Cesta na západ

Hy-Brasil, země, která je převážně dílem irského folklóru, byla bájnou a veškerou hojností oplývající říší kdesi v Atlantském oceánu. Současně s tím, jak výzkumné plavby zaplňovaly stále víc bílých míst na mapách, posouvala se i poloha téhle země dál na západ. Původně se tvrdilo, že leží nedaleko od pobřeží Irska a z nejzápadnější části ostrova je občas viditelná. Později byla ztotožňována s Azorskými ostrovy, Newfoundlandem a dalšími skutečně existujícími místy. Námořníci z Bristolu tvrdili, že na ni narazili, a když se Giovanni Cabot v roce 1497 stal "oficiálně" prvním Evropanem od dob Vikingů, který přistál na severoamerické pevnině, předpokládalo se, že jeho objev je důkazem pravdivosti příběhů o této zemi. Bristolský obchodník John Day v dopise Kryštofu Kolumbovi napsal:

"Lze pokládat za jisté, že mys řečené země objevili již v minulosti muži v Bristolu, kteří našli Hy-Brasil, jak Vaše Lordstvo dobře ví. Dostal název ostrov Brasil a předpokládá se, že je to pevnina, kterou objevili bristolští námořníci."

Co znamená to jméno?

Jméno Hy-Brasil bylo zřejmě odvozeno buď z irského Ui Breasil čili "potomci Bresealu", starého irského kmene, nebo od stromu, který poskytuje vzácné červené barvivo nazývané rovněž "brasil" (takto rovněž dostala své jméno Brazílie). K Hy-Brasil patřily i jiné přízračné ostrovy jako šťastný ostrov, Požehnaný ostrov, ostrov sv. Brendana (po legendárním Brendanovi Mořeplavci, o němž se vypráví, že tento ostrov navštívil na své plavbě přes Atlantský oceán), Ostrov svatých a Ostrov rozkoší.

Rozdělený kruh

Věřilo se, že Hy-Brasil je kulatý ostrov rozdělený na dvě části středem protékající řekou či kanálem. Podle některých zdrojů se proto tento linkou rozdělený kruh ocitl i na současné brazilské vlajce.

Mlha

V některých verzích legendy ostrov po většinu času ukrývá hustá mlha, která se zvedá jednou za sedm let, a námořníkům, kteří mají to štěstí, tak umožní bájnou zemi zahlédnout.

Tvrdé dřevo a barviva

K četným zdrojům přírodního bohatství měly patřit i husté lesy s tvrdým dřevem, které sloužily mimo jiné jako zdroj vzácných barviv.

Věže a kupole

V některých irských lidových příbězích o Hy-Brasil vyprávěli cestovatelé, kteří se z této země vrátili, že obyvatelé žijí ve věžích a kupolích se zlatými střechami, což ukazovalo na bohatou a vyspělou kulturu. Jedná se nepochybně o ozvěny příběhu o Atlantidě.

Ostrov hojnosti

Hy-Brasil byl jako rajská říše hojnosti vylíčen jako ostrov plný stromů obtěžkaných ovocem a vším, co země poskytuje. V některých příbězích, jako je příběh o Brendanovi Mořeplavci, je zcela jasně spojován s rajskou zahradou. Tradovalo se, že na Hy-Brasil je neustále mírný podzim, věčná sezona ovoce a jiných plodin. Tvrdilo se rovněž, že slunce nad ostrovem nikdy nezapadá, takže je tam neustále teplo a jasno. To naznačuje, že legendy o Hy-Brasil byly inspirovány letními plavbami do polárních oblastí.

Na koráklech přes oceán

Brendán Mořeplavec byl skutečnou historickou osobností. Proslul svou zbožností a tím, že v 6. století založil v Irsku a Británii mnohé kláštery. Objevuje se rovněž v legendách, v nichž se s dalšími mnichy plaví přes oceán v tradičním irském koráklu (malém člunu potaženém kůží). Zastavil se na Hy-Brasil, aby ho prozkoumali a přivítal je tam anděl.