27. listopadu 2016

Irsko a Tara = Atlantida?

(Legendární země Keltů)

Jedna z nejradikálnějších teorií spojuje události a kultury z doby kamenné v západní Evropě s Platonovým příběhem, přičemž dochází k ohromujícímu závěru, že Atlantida byla starověkým irským hlavním městem Tara, a zatopenou legendární zemí je dnešní Dogger Bank (písčina) na dně Severního oceánu.

Dějiny doby kamenné

Autorem této radikální teorie je švédský geolog Ulf Erlingssonm jehož kniha Atlantis from a Geographer's Perspective: Mapping the Fairy Lans (Atlantida z pohledu zeměpisu: mapování bájné země) v sérii logických kroků přivádí čtenáře k tomu, co zpočátku vypadá jako velice za vlasy přitažený závěr. Jeho zásadní tvrzení spočívá v tom, že Platonovo datování je správné, ale zbytek příběhu už vymyšlený na základě legend o skutečně existující úchvatné prehistorické civilizaci. Protože Platonův popis je popisem vyspělé civilizace z doby bronzové, svádělo to zastánce revizionistické atlantologie k doměnce, že Platonovo datování je značně nepřesné. Erlingsson ovšem tvrdí, že v podstatě odpovídá skutečnosti, což vrací Atlantidu zpět do doby kamenné a současně je v souladu s událostmi, které mohly být inspirací pro hlavní prvky jejího příběhu.

Mělčina Dogger a sesuv půdy Storegga

Erlingsson poukazuje na skutečnost, že v závěru poslední doby ledové, někdy před 12000-8000 lety, došlo v Severním oceánu ke značným změnám. Voda byla stále ještě uvězněna v ledu a rozlehlé oblasti, které se dnes nalézají pod hladinou, mohly být suchou zemí. Zvláště pak velká planina v jižní části Severního oceánu byla před severními větry chráněná vrchovinou Dogger Hills a mohla větry pro kmeny z doby ledové žijící v této oblasti představovat výtečné loviště, bohaté obzvláště na mamuty (Platon je popisoval jako slony).

S tím, jak výška mořské hladiny stoupala, se z Dogger Hills (vrchoviny) stal ostrov Dogger. Pak, asi před 8100 lety, způsobilo globální oteplování výbuch nahromaděných zmrzlých usazenin metanu na kontinentálním svahu Storegga u norského pobřeží, který vyvolal obrovský sesuv podmořské půdy, jenž následně způsobil obrovskou vlnu tsunami, jejíž stopy lze dosud vidět vysoko nad dnešním pobřežím Skotska. Tato obrovská vlna zaplavila ostrov Dogger a mohla podle Erlingssonova názoru inspirovat legendy o potopě. Další stoupání mořské hladiny způsobilo, že se z ostrova Dogger stala Dogger Bank, písčina plná bahna, která po mnoho staletí znemožňovala plavbu.

Megalitická říše

Erlingsson tvrdí, že legendy o potopě v této oblasti mohly být přejaty a zasvěceny kulturou, která začala v následujících staletích vznikat v západní Evropě. Tato kultura je dnes nejproslulejší svými obrovskými kamennými památníky neboli megality, které po sobě zanechala včetně kruhových staveb, jako je např. Stonehenge, dolmenů nebo mohyl. Megalitická kultura úspěšně rozšiřovala svůj vliv a prakticky až do východního Středozemí, přesně tak, jak Platón tvrdil, že činila Atlantida. Erlingsson zastává názor, že tato megalitická "říše" byla Atlantidou a její centrum se nacházelo v Irsku.

Irsko a Tara

Není sebemenších pochyb o tom, že Irsko hrálo v megalitické kultuře doby kamenné velmi významnou roli. Erlingsson poukazuje na skutečnost, že právě Irsko je jediným velkým ostrovem na celém světě, jehož rozměry se shodují s těmi, jež Platon uvedl v dialogu Kritias, s širokou planinou obdélníkovitého tvaru, krytým téměř ze všech stran horami. Poukazuje na starověké hlavní město Tara jako na možnou Platonovu metropoli Atlantida a především na obrovské dílo, jímž jsou zemní práce a hrobky v Newgrange. Tato působivá struktura je starší než egyptské pyramidy a po tisíce let byla jednou z největších evropských staveb. Podle švédského geologa se mohla stát předobrazem majestátního Poseidonova chrámu v Platonově vylíčení.

Erlingsson tvrdí, že megalitická kultura přežívala po dostatečně dlouhou dobu, aby se o ní dozvěděli starověcí Egypťané, kteří ji uchovali ve svých legendách, včetně příběhů o Taře, Newgrange a potopě na Dogger Bank. Tyto legendy se nakonec přes egyptské kněze a Solona dostaly až k Platonovi, který je použil k vytvoření své vlastní legendy.