7. listopadu 2016

Isa


Alternativní název: Is, Iss, Eis, Iiz

Hláska: I

Význam: led

Všeobecně:led, strnulost, stagnace, stereotyp

Věštebný význam: zastavení

Klíčová slova: zastavení, odpočinek, nečinnost, překážka, stagnace, zamyšlení

Léčitelství: prochladnutí, omrzliny, ochrnutí

Představa: ledová královna se dívá chladnýma modrýma očima do mrazivé krajiny

Talisman: k zastavení nebo zpomalení běhu událostí

Barva: černá

Strom: olše

Rostlina: blín

Drahokam: kočičí oko

Význam: Led
            Led dokáže vytvořit neproniknutelnou hradbu. Nezbývá nic jiného než čekat na oblevu. Avšak zima není čas zahálčivosti. Třeba se zdá, že vše ustrnulo, musí být vše na místě a připraveno, chcete-li plně využít blížící se oblevy. Zima je čas kontemplace, čas zažití všech lekcí, jež nás naučila minulost, čas hledění do budoucnosti a opětovného utvrzování se ve svých snech. Pochopte, že období, ve kterém se nacházíte, je pouze další fází vaší cesty; až tato fáze skončí, začne nová. Využijte tohoto času k trošce odpočinku.

Výklad:
"Zdá-li se ti, že čas se zastavil, ohlédni se za minulostí a pohlédni vpřed."
            Zdá se, že vše ustrnulo a že není vhodná doba pokoušet se o postup vpřed. Chce to trpělivost a moudrost: trpělivost, protože budete muset čekat, dokud se nezmění vnější věci, teprve pak můžete postupovat; moudrost, neboť se musíte rozhodnout, jak nejlépe využít doby čekání. Není to chvíle, kdy je třeba vzdát se svých snů, naopak, je to příležitost se v nich ještě utvrdit. Je to čas přemýšlení, pozorování a přípravy, nikoli depresí a lítosti. Vše se změní, stejně jako zima přejde v jaro a jaro v léto.
            Nucená přestávka, trpělivé vyčkávání. Nevzdávejte se svých snů - naopak, nastal čas přemýšlení, pozorování a přípravy na další akci. Uklidnění, soustředění se na vlastní nitro, tato runa posiluje význam ostatních run v okolí.

Výklad obrácené runy:
            Runu nelze obrátit.