27. listopadu 2016

Jeřáb (Sorbus)

Symbolika: ochrana a inspirace

Božstvo: Brigid (Irsko), Thor (Seveřané a Germáni)

Planeta v astrologii: Slunce, Merkur
Pro germánské a severské kmeny byl jeřáb posvátným proto, že zachránil život samotnému Thorovi, mocnému bohu bouře.

Ve všech oblastech, odkud jeřáb pochází, býval jedním z nejuctívanějších stromů a ještě dlouho po nástupu křesťanské éry si udržel svou významnou roli v lidovém kouzelnictví jako ochránce, obvykle ve formě živého stromu vysazeného v blízkosti domu nebo prostřednictvím několika malých větví useknutých a zavěšených nad bránu, nade dveře nebo nad krbovou římsu. Někdy se používal také talisman vyřezaný z mrtvého dřeva, ale obyčejně postačil jen kousek kůry.
Na Britských ostrovech byly kdysi rozšířené malé kříže zhotovené z větévek jeřábu, každý svázaný červenou stuhou. Ty se obvykle o velikonočním týdnu nebo v den svátku svěcení jara zavěšovaly nade dveře. V Čechách se zavěšovaly malé svazečky jeřábových větévek zvenku na okna a na krovy domů na ochranu proti blesku. V Irsku si přinášeli do domu jeřábovou haluz na ochranu proti ohnivým kouzlům a rovněž proto, aby do domu nemohli vstoupit duchové a aby mrtví nemohli vstát z hrobu. Především byl však jeřáb hlavním ochráncem mléka, a proto se vysazoval poblíž chlévů.

Skotská tradice nedovolovala, aby se jeřáb řezal. Výjimku tvořily pouze rituální účely, mě-li poskytnout dřevo pro pohřební hranici anebo na výrobu cepu. V germánské a severské tradici byl jeřáb posvátný ze dvou důvodů: za prvé, protože zachránil mocného boha bouře Thora před vodou řeky, která ho málem spláchla do podsvětí. (Proto byl strom považován za účinného ochránce proti blesku). A za druhé byl jeřáb považován za posvátný, protože první žena byla učiněna z jeho dřeva.

Anglické pojmenování "rowan" pochází se severského výrazu runa, to znamená "tajemství" nebo "šeptat". V tomto výrazu, který se používá dodnes, se skrývá i hlubší významová rovina: strom nám šepotá tajná poselství do našich srdcí. Jeřáb byl také posvátným stromem staré irské bohyně Brigid, patronky řemeslníků, zejména přadlen a tkalců (proto se kolovrátky vyráběly z jeřábového dřeva). Brigid je také múzou básníků a pěvců. V bardské tradici se jeřábu říká "strom inspirace". Jeho silné spojení s druidy se odráží i v jeho dalším irském pojmenování fid na ndruad, "kouzelníkův strom". Ve Walesu se věří, že jeřáb střeží duši, když prochází branou smrti, a tak ho tradičně vysazují na hřbitovech zároveň s tisem, který má tutéž roli.

Anglosaské pojmenování jeřábu, Cvicbeam, znamená "strom života" a vztahuje se k "oživnutí". Podle tradice, kterou znali lidé v celé Evropě, se hospodářská zvířata měla každé jaro lehce vyšlehat pružným proutkem jeřábu (anebo někdy mohl být lískový nebo vrbový), aby se povzbudila jejich životní síla a aby se jim dostalo požehnání. Ale "strom života" znamená ještě něco víc. V irské legendě o Diarmuidovi a Grainne naleznou prchající milenci útočiště (takže znovu jde o ochranu) v překrásném oživlém stromě, o kterém se také mluvilo jako o "krásném stromu druidů", který vyrostl z "bobule ze Země bytostí věčně živých" (elfů). Legendární schopnost jeřábu vracet starým lidem mládí ho jasně představuje jako další příklad archetypálního Stromu života.