8. listopadu 2016

Kostky - Žertovná věštba

Jako malá jsem v maminčiných věcech našla tajemnou krabičku, která obsahovala tři kostky a 12 kartiček. Jmenovalo se to Žertovná věštba. Nedávno jsem si na tohle věštění vzpomněla a rozhodla se dát věštbu tady na blog. Třeba vás pobaví a nebo rovnou vyvěští budoucnost.

Jak už jsem napsala, tak krabička obsahuje 3 kostky a 12 karet s otázkami a odpověďmi. Co je psáno na kartách, to zde máte napsáno (přepsáno). Vy už si jen připravte 3 klasické hrací kostky a vzhůru do věštění. Přečtěte si otázku a hoďte (vrhněte) kostky. Součet všech tří kostek vám dá odpověď.


1. Co mně řeknou kostky?
 • 3 - brzy se vdáš (oženíš)
 • 4 - obdržíš dárek
 • 5 - potká tě štěstí
 • 6 - čeká tě nemilá zpráva
 • 7 - budeš mít úspěch v práci
 • 8 - hraj Sportku, vyhraješ
 • 9 - vyhneš se mrzutosti
 • 10 - pojedeš na dalekou cestu
 • 11 - navážeš novou známost
 • 12 - tvé přání se vyplní
 • 13 - změna v povolání
 • 14 - přátelé tě pomlouvají
 • 15 - čekej finanční potíže
 • 16 - očekávej velké zklamání
 • 17 - nemilou návštěvu
 • 18 - štěstí v lásce

2. Vyplní se má přání?
 • 3 - k tvé radosti ano
 • 4 - je nesplnitelné
 • 5 - nechej se překvapit
 • 6 - nebuď zvědavá (zvědavý)
 • 7 - ano, trpělivost
 • 8 - dočasně
 • 9 - nesplní
 • 10 - vzdej se naděje
 • 11 - pomocí nepřítele
 • 12 - velmi brzy
 • 13 - částečně
 • 14 - buď skromnější
 • 15 - během jednoho roku
 • 16 - k tvému prospěchu ne
 • 17 - až budeš hodnější
 • 18 - splní, budeš-li odvážný

3. Čeho si nejvíce přeji?
 • 3 - spolehlivého přítele
 • 4 - býti milována (milován)
 • 5 - klidné svědomí
 • 6 - přízeň přítomných
 • 7 - vyplnění svého přání
 • 8 - milého přítele (milou přítelkyni)
 • 9 - jediný polibek
 • 10 - jistotu, že mně miluje
 • 11 - úspěch v lásce
 • 12 - více peněz
 • 13 - šťastný domov
 • 14 - více spokojenosti
 • 15 - zapomnění na zklamání
 • 16 - být rozhodný
 • 17 - více pochopení
 • 18 - dosažení životního úspěchu

4. Jak získám lásku?
 • 3 - prostřednictvím přítele
 • 4 - veselým chováním
 • 5 - za milý pohled
 • 6 - v zaměstnání
 • 7 - za upřímná slova
 • 8 - dobrou prací
 • 9 - za přátelství
 • 10 - cestou vlakem
 • 11 - za důvěru
 • 12 - při tanci
 • 13 - smělostí
 • 14 - galantním vystupováním
 • 15 - peněžní spekulací
 • 16 - úplnou náhodou
 • 17 - při nehodě
 • 18 - návštěvou u známých

5. Jakého dostanu ženicha? (Jakou dostanu nevěstu?)
 • 3 - pozorného (pozornou)
 • 4 - krasavce (krasavici)
 • 5 - nesmělého (nesmělou)
 • 6 - šetrného (šetrnou)
 • 7 - veselého (veselou)
 • 8 - vášnivého (vášnivou)
 • 9 - přísného (přísnou)
 • 10 - nestálého (nestálou)
 • 11 - vdovce (vdovu)
 • 12 - nevěrného (nevěrnou)
 • 13 - mrzutého (mrzutou)
 • 14 - věrného (věrnou)
 • 15 - žárlivého (žárlivou)
 • 16 - zámožného (zámožnou)
 • 17 - rozvedeného (rozvedenou)
 • 18 - příliš vybíráš, zůstaneš na ocet

6. Jak miluji?
 • 3 - neustále
 • 4 - vypočítavě
 • 5 - málokdy dlouho
 • 6 - vášnivě
 • 7 - opatrně
 • 8 - tak jako žádná jiná (žádný jiný)
 • 9 - náladově
 • 10 - něžně
 • 11 - nerozvážně
 • 12 - obětavě
 • 13 - rozpustile
 • 14 - nenáročně
 • 15 - uspokojivě
 • 16 - hravě
 • 17 - vždy s úsměvem
 • 18 - věrně

7. Co tě čeká?
 • 3 - velká radost
 • 4 - štěstí ve hře
 • 5 - mrzutost
 • 6 - nemoc
 • 7 - klidný domov
 • 8 - peníze
 • 9 - láska
 • 10 - dlouhá cesta
 • 11 - děti a starost
 • 12 - dobrý přítel
 • 13 - neklid
 • 14 - málo pochopení
 • 15 - spokojenost
 • 16 - šťastné manželství
 • 17 - manželství
 • 18 - klidné a spokojené stáří

8. Co mně nejvíce schází?
 • 3 - věrný kamarád
 • 4 - sebevědomí
 • 5 - pravdomluvnost
 • 6 - samostatnost
 • 7 - udržet si přátelství
 • 8 - klidný domov
 • 9 - čas ke spaní
 • 10 - umění mlčet
 • 11 - klidné svědomí
 • 12 - dostatek peněz
 • 13 - věrnost
 • 14 - opatrnost
 • 15 - důslednost
 • 16 - důvěra
 • 17 - obětavost
 • 18 - radost ze života

9. Co je na mně chvályhodného
 • 3 - upřímnost
 • 4 - pomáhat v nouzi
 • 5 - střídmost
 • 6 - diskrétnost
 • 7 - pracovitost
 • 8 - galantnost
 • 9 - spolehlivost
 • 10 - dobré nápady
 • 11 - ústupnost
 • 12 - spořivost
 • 13 - veselá mysl
 • 14 - mlčenlivost
 • 15 - zábavnost
 • 16 - milá drzost
 • 17 - smysl pro domácnost
 • 18 - dodržení daného slova

10. Co se o mně mluví?
 • 3 - med na rtech, pomluva v duši
 • 4 - mnoho mluví
 • 5 - je nestálý (nestálá)
 • 6 - je ironický (ironická)
 • 7 - není zlato, co se třpytí
 • 8 - mazaný(ná) všemi mastmi
 • 9 - lež
 • 10 - pravda
 • 11 - pomluvy
 • 12 - je milý (milá)
 • 13 - nedá se mu věřit
 • 14 - je nebezpečný (nebezpečná)
 • 15 - tichá voda břehy mele
 • 16 - vtělený ďábel
 • 17 - protivný (protivná)
 • 18 - anděl v lidské podobě

11. Čeho se máš vyvarovat?
 • 3 - vzpomínek
 • 4 - přílišné důvěry
 • 5 - žárlivosti
 • 6 - přetvářky
 • 7 - duševní deprese
 • 8 - liknavosti
 • 9 - pochybné společnosti
 • 10 - lásky na první pohled
 • 11 - domácího přítele
 • 12 - pití
 • 13 - pomlouvání
 • 14 - nevěry
 • 15 - hry v karty
 • 16 - mnohomluvnosti
 • 17 - krásných žen
 • 18 - lehkomyslného flirtu

12. Co zatajuješ společnosti?
 • 3 - svou minulost
 • 4 - svoji neopětovanou lásku
 • 5 - rozháranou mysl
 • 6 - štěstí ve hře
 • 7 - svůj neúspěch
 • 8 - touhu po pití
 • 9 - nekalé úmysly
 • 10 - svou bolest
 • 11 - finanční těžkosti
 • 12 - že tvá veselost je přetvářka
 • 13 - svou pravou tvář
 • 14 - zklamání v lásce
 • 15 - své vášně
 • 16 - obavy o své zdraví
 • 17 - úspěchy v lásce
 • 18 - blízký odjezd