27. listopadu 2016

Lyonesse – ztracená Tristanova země

(Legendární země Keltů)

Ztracené království Lyonesse, známé dnes hlavně z artušovských legend, má zřejmě původ v keltských legendách a dějinách Piktů, ale právě tak může pocházet z conwallských pověstí o tajemné zemi Lethowstow, potopené kdesi v blízkosti Mount's Bay. Obě zmizelé říše tak mohou mít základy v realitě.

Lyonesse bylo mytické království, které se údajně - předtím než bylo zaplaveno mořem - rozkládalo mezi Cornwallem a Isles of Scilly a ještě dál. V příběhu o Tristanovi a Isoldě z artušovských legend to byl Tristanův domov a v 19. století z něj Tennyson ve své básni Idylls of the King (Idyly královské) učinil dějiště posledního boje Artuše s Mordredem. Z pozdní středověké literatury se dozvídáme, že v noci 11. listopadu 1099 království zmizelo pod vlnami a zachránil se jen jediný člověk: muž Trevelyan, který přecválal přes hřbety vln na bílém koni, jenž se později stal součástí rodinného erbu. (Tato legenda je pravděpodobně odvozena z bretaňského příběhu o Ys).

Říkalo se, že hlavní město Lyonnese zvané Město lvů bylo plné divů, zatímco v celé říši bylo 140 kostelů, jejichž zvony bývá dosud slyšet pod hladinou. Díváme-li se z Land's End (nejzápadnějšího cípu Cornwallu) jihozápadním směrem na ostrovy Scilly, můžeme vidět skaliska vyčnívající nad hladinu. Říká se jim Sedm kamenů a mají prý označovat místo, kde se nacházelo Město lvů. Rybáři tvrdí, že z moře vytáhli dveře a okna a že pod hladinou viděli domy a zříceniny.

"Pak povstal král a v noci napadl svého hosta a tlačil sira Mordreda mílí za mílí zpět k hranicím Lyonesse, tam kde slunce zapadá - k zemi staré, z propasti vyzdvižené ohněm, aby se do ní opět vnořila; v níž sídlily zbytky zapomenutých národů a dlouhé pohoří končila na pobřeží s neustále se přelévajícím pískem, a vzdáleným přízračným kruhem sténajícího moře."
(Idyly královské)

Od Lothianu k Lethowstow

V cyklu artušovských pověstí byl si Tristan synem lyonesského krále. Jeho strýc, král Mark z Cornwallu, ho pověřil úkolem odjet do Irska a přivést mu odtamtud nevěstu, princeznu Isoldu. Tristan a Isolda však náhodně vypili nápoj lásky, po němž se do sebe zamilovali. Tristan si ale nakonec vzal jinou Isoldu, prošel četnými dobrodružstvími a tragicky zahynul.

Tato artušovská postava má předobraz v historickém Tristanovi, jednom ze čtyř zaznamenaných lyonesských králů. Protože však Lyonesse pravděpodobně nikdy neexistovalo, odkud tyto historické postavy pocházely? Skutečný Tristan byl pravděpodobně král Drust z Lothianu, piktského království v dnešním Skotsku. Dynastie Drustů byla spojována s keltským královstvím ve Walesu a v severní Anglii, kde se jméno změnilo na Drystan. Mezitím se jinou podobou slova Lothian stal výraz Leonais. Protože to však byl rovněž název části Bretaně, která měla úzké styky s Cornwallem, je pravděpodobné, že legendy o Drustovi z Leonais začaly být ve Skotsku spojovány s Cornwallem, kde se z něho stal Tristan z Lyonesse. V Cornwallu totiž existovaly legendy o potopené zemi známé jako Lethowstow, takže by to nebylo zas nic tak divného. Z Lethowstow se stala Leonais a z ní Lyonesse.

Potopené lesy a země

Ztracený Lethowstow může mít skutečný základ. V okolí Mount's Bay se stále traduje, že v zálivu je zatopený les, který kdysi pokrýval zemi táhnoucí se až k ostrovům Scilly a ještě dál. Mohlo být mořské dno mezi Cornwallem a ostrovy před dávnými lety opravdu suchou zemí? V prehistorických dobách téměř jistě ano, protože úroveň hladiny byla za poslední doby ledové mnohem nižší.

Existují rovněž důkazy, že některé země v této oblasti se dostaly pod vodu v historických dobách, možná teprve někdy v klasickém období (v mladší době bronzové čili době železné v Británii). Když se hladina zvedla, nízko položené zemské šíje mezi některými ostrovy byly zřejmě zatopeny a z ostrovů se staly ostrůvky. Z některých římských zdrojů je známo, že dnešní Scilly byly jediným ostrovem, zatímco starověký geograf Strabon napsal, že jich bylo deset - dnes se souostroví skládá ze 140 skalnatých ostrůvků. V roce 1997 se ruská expedice, která pátrala po Atlantidě, zaměřilo na Little Sole Bank, podmořský kopec u pobřeží Cornwallu, který mohl být jěště poměrně nedávno (v geologických pojmech) nad hladinou. Snad prastaré vzpomínky a tradice vážící se v souostroví Scilly nebo k dnes ponořeným částem pobřeží Cornwallu vedly k vytvoření legendy o ztraceném království lethowstow a tím i k příběhu o Lyonesse.