25. listopadu 2016

Magické pomůcky: Koště

Koště je magický rituální předmět. Požívalo se při rituálech narození, zasvěcení, svatbě a úmrtí, k tomu, aby vymetlo zlé síly, drželo démony v patřičné vzdálenosti a otevíralo přístup k novým vývojovým stupňům a kruhům. Ale i obecně mělo koště funkci přesahující své běžné každodenní upotřebení: např. postavené před domovními dveřmi štětinami nahoru bránilo zlým duchům a démonům nemoci, aby nevstupovali do domu. V rituálech při úmrtí se po třech dnech místnost dokonale vymetla, aby to staré mohlo odejít a uvolnilo místo novému.

V Římě zametaly kněžky Hekaté po každém narození určitým způsobem práh domu, aby se temné bytosti držely v bezpečné vzdálenosti a nemohly uškodit matce a dítěti během prvních šesti týdnů.

Koště pod polštářem přinášelo příjemné sny a spícího člověka chránilo.

Násada koštěte byla symbol sexuálního spojení mužské a ženské energie v její nejvyšší formě, totiž v ženě, neboť ženy mohou nosit ve svém těle a rodit jak dívky, tak chlapce. Ve starých svatebních zvycích byl obvyklý skok přes násadu koštěte, což symbolizovalo spojení a plození. Když zvítězilo křesťanství a jeho církevní představitelé cíleně oslabovali sílu ženskosti, stalo se koště nástrojem pro lety čarodějnic a jejich poznávacím znamením. Svatební rituály se spojením "skrze koště" byly prohlášeny za neplatné. O ženě, která přivedla na svět nemanželské dítě, se říkalo, že "skočila přes koště". Dnes magicko-rituální použití koštěte upadlo trochu v zapomnění. V předsvatební večer se ještě používá k tomu, že jím budoucí manželé společně zametají střepy starého nádobí.

Ve Wicce se koště používá i dnes. Čarodějka může započít rituál tím, že magickým koštětem zlehka zamete plochu (venku nebo vevnitř). Poté přichystá oltář, vytáhne nástroje a rituál může začít.


Zametání je mnohem víc než jen fyzické čištění. Koště se ani nemusí dotknout země. V průběhu zametání si čarodějka může představovat, že astrální podklad, který se objevuje v místech lidských obydlí, se takto odstraňuje. To plochu očistí a připraví k detailnějším rituálním obřadům.

Pokud si chcete vyrobit vlastní magické koště, mohli byste zkusit starý magický recept z popela, březových větévek a vázání z vrby. Popel ochraňuje, bříza očišťuje a vrba je zasvěcena Bohyni.

Kromě břízy můžete samozřejmě použít větve jakéhokoli stromu nebo keře (když ho řežete, poděkujte stromu za oběť). Můžete si vyrobit i malé košťátko z jehličí borovice.

Existuje mnoho starých zaklínadel, při kterých se používá koště. Dá se říct, že koště je očišťující a ochraňující nástroj, který se užívá k rituální očistě magického prostoru nebo k ochraně doma tím, že se položí přes práh, pod postel, na okenní římsu nebo ke dveřím.

Koště, které se používá k magii, by jako všechny magické nástroje, mělo být určeno pouze k tomuto účelu. Rozhodnete-li si koupit koště, snažte se najít kruhové. Má lepší účinek než to ploché.