8. listopadu 2016

Makulomantie

Makulomantie vykládá tvar, barvu a umístění mateřských znamének nebo pih na těle. Např. na uchu znamenají velké bohatství, ve středu čela podnikavost.