7. listopadu 2016

Mannaz


Alternativní název: Man, Maan, Manna, Mann, Madur, Madhr

Hláska: M

Význam: člověk

Všeobecně: člověk, společenství

Věštebný význam: osud

Klíčová slova: osud, člověk, osobnost, rodina, společnost, vztahy a společenské záležitosti

Léčitelství: pata a chodidla, vyvrtnutí

Představa: žena a muž jako základ lidského života

Talisman: při zastupování osoby nebo skupiny lidí, k vybudování pevných vztahů

Barva: tmavorudá

Strom: cesmína

Rostlina: mořena barvířská

Drahokam: granát

Význam: Člověk
            Každý člověk má svůj osud a právo jej naplnit. Osud závisí na volbě. Můžete si zvolit, že ponesete odpovědnost za svůj život, že budete duchovní bytostí, anebo se nechat životem unášet. Stezka osudu není snadná, neboť je na ní mnoho ponaučení a výzev, je to však stezka růstu a naplnění. Druhá cesta se zdá snazší, je však plná nezdravosti a nespokojenosti.

Výklad:
"Stezka osudu je stezka růstu a naplnění."
Váš osud vás očekává, proto se jej chopte. Abyste se stali spirituální bytostí, musíte být vyváženi tělesně, duševně i duchovně. Vše - dobré i zlé - přijímejte smířeně a radostně. Když se poučíte z každé lekce, jež přijde, půjdete vpřed a vzhůru.
Za směřování svého života jste připraveni převzít plnou zodpovědnost. Na vše musíte být připraveni, že všeho si odnesete ponaučení. Osobní rozhodnutí, individualismus, neochvějnost, splněná předsevzetí.

Výklad obrácené runy:
Stezka osudu se zdá tvrdá, ale jakmile na ni vkročíte, budete moudřejší a silnější. Věřte si - máte tu sílu a moc, abyste zvládli všechny problémy života a volili, dokud jste ochotni se učit. Nedovolte svému egu - anebo egu někoho jiného - aby vám zalilo mysl pochybnostmi a obavami.
Období pochybností, obav a sebeklamů, pocitů deprese. Nedovolte si přepych snadného podlehnutí; vychytralost, lstivost, manipulace, chybné kalkulace, žádná pomoc kromě vás samých není na blízku.