30. listopadu 2016

Meditace s křišťálem

Kamenem, který je schopen pomáhat při široké škále nemocí a proti stresu i bolestem obecně je křišťál. K meditačním účelům se skvěle hodí čiré křišťály s výraznými hroty. Používejte surový kámen, který vám dobře padne do obou rukou a hlavně vás osobně oslovuje svou čirostí a čistotou. Na tuto meditaci byste si měli vyhradit přibližně 15 minut denně.

Zaujměte na měkkém koberci turecký sed (se zkříženýma nohama) a co nejvíce se uvolněte. Místnost by měla být co nejlépe izolována od vnějších zvuků a naplněná blahodárnou atmosférou. Nyní vezměte do obou rukou křišťál a soustřeďte se na něj všemi smysly: vnímejte naplno jeho čirost, jiskření, teplo, které postupně odebírá z vašich rukou a zase se jimi vrací. Představujte si, jak "vdechujete" ledově namodralý jas křišťálu, jak jeho energie proudí do vašich dlaní a pak dál celým tělem. Nemyslete ani v nejmenším na momentální problémy, očekávání a naděje.

Trpělivost ... a správné dýchání
Buďte trpěliví. Pozitivní účinek meditace patrně nebudete vnímat hned při prvním pokusu. Nějakou dobu potrvá, než budete schopni se zcela uvolnit, "vypnout" rušivé myšlenky, než najdete správný přístup ke svému křišťálu a začnete z něj čerpat sílu. Nejprve si musíte vytvořit určitý rituál. Dobrou meditační pomůckou je dýchání: nadechujte nosem a vydechujte ústy. Dýchejte zhluboka, pomalu a rovnoměrně, nejprve do břicha a pak do hrudi. Nedýchejte však příliš zhluboka, aby vám to nezačalo být nepříjemné. Spojte výdech s "odhozením" všedních starostí a při nádechu myslete na svůj vnitřní klid. Až bez námahy ovládnete správné dýchání, připadne vám také snazší nechat na sebe působit křišťál. Při prvních meditačních pokusech se dívejte na hodinky a po patnácti minutách meditaci ukončete. Pak byste se měli soustředit na to, abyste znovu získali cit pro vlastní tíhu. Později i bez hodinek zcela intuitivně vytušíte, kdy jste do sebe vstřebali energii křišťálu a kdy ji zase můžete vrátit.

Další možnost meditace a léčby pomocí křišťálu je následující: vezměte křišťál do ruky a namiřte ho hrotem na nemocnou partii svého těla. Představte si silnou, a přece jemnou ledově namodralou zář, která z křišťálového hrotu do vašeho těla proudí. Při tomto cvičení působí křišťál prostřednictvím ruky a aury.