22. listopadu 2016

Míchání runových karet

Při práci s runovými kartami platí, že všechny runy mají svou temnou stránku, tedy lze je všechny obrátit. Toto neplatí pro práci s runovými "kameny" (dřevěnými, kamennými apod.). Proto je nutné s tímto počítat.

Pořiďte si šátek, speciálně určený pro tento účel. Bílý nebo může být vaší oblíbené barvy. Rozprostřete ho před sebou a na něm zamíchejte karty.

Protože otázky kladete vašemu podvědomí, doporučuje se tahat karty levou rukou (i leváci). Pomůže vám to navázat kontakt s vaší intuitivní a podvědomou stránkou.

Zvolte si výkladový systém (metodu výkladu) a vybírejte si karty, které rozprostřete do předem určených pozic. Karty začnete otáčet až po vybrání všech karet, ať už najednou před započetím interpretace nebo postupně po jedné kartě. Je však nezbytně nutné dbát na to, aby nedocházelo k obracení karet při jejich snímání a ukládání. Nesmíte je také klást jinak, než byly taženy. Vždy otáčejte kartu zprava doleva nebo zleva doprava (stejně jako runy). Nesmíte je otáčet shora dolů nebo zdola nahoru. Nevěděli byste totiž, která karta byla obrácená a která ne.

Druhý způsob míchání runových karet začíná také mícháním na šátku, poté však karty shrňte do balíčku a míchejte je ještě jednou v ruce. Nakonec snímejte postupně shora z promíchaného balíčku tolik karet, kolik jich pro vybraný výkladový systém potřebujete.