7. listopadu 2016

Nauthiz


Alternativní název: Nyd, Naud, Need, Nid, Not, Noicz, Naudhiz, Naudhr, Naugh

Hláska: N

Význam: potřeba

Všeobecně: nouze, potíže, překážky, potřeby

Věštebný význam: potřeba

Klíčová slova: nezbytnost, nespokojenost, překážky, chudoba, utrpení, zodpovědnost, bezvýchodná
situace a frustrace

Léčitelství: paže, ruce

Představa: mrazivá krajina, v níž si člověk musí obstarat dřevo na oheň

Talisman: k naplnění potřeb, k nalezení východiska, k pootočení kola osudu

Barva: černá

Strom: bříza

Rostlina: hadí kořen

Drahokam: lazurit

Význam: Potřeba
            To co v životě chceme a co potřebujeme, se od sebe často diametrálně liší. Chcete-li být silní, musíte poznat své slabiny. Dochází tak k paradoxu. Jestliže si však uvědomíte, že slabosti je třeba čelit a přeměnit ji v sílu, začnete chápat rozdíl mezi touhami a potřebami. Abyste byli silní, musíte nejdřív zažít slabost. Abyste našli cestu, musíte zabloudit. Chcete-li být vnitřně krásní, musíte zdolat své ošklivé nitro.

Výklad:
"Abyste dosáhli toho, co chcete, často musíte nejdřív prožít naprostý opak svých tužeb."
            V této chvíli máte přesně to, co potřebujete, abyste co nejlépe pokročili na spirituální cestě. Možná se vám zdá, že je to pravý opak toho, co jste chtěli, ale tento stav je spíš řadou ponaučení, jež potřebujete, abyste přešli od negativního k pozitivnímu. Musíte se plně smířit s minulostí, upírat mysl na to, kde chcete být, a věřit, že vše v přítomnosti tu být musí a že to slouží k ponaučení. Minulosti je pouze vzpomínka, budoucnost sen, jedině přítomnost lze ovlivnit.
            Uvědomte si rozdíl mezi touhami a potřebami. Odolnost, přežití, odhodlanost, trpělivost, sebedůvěra.

Výklad obrácené runy:
            Runu nelze obrátit.