27. listopadu 2016

Netopýr

Živočich s různým symbolickým významem, jenž jako okřídlený savec budil pozornost v četných kulturách.

Na Západě je považován za strašidelného tvora, který se údajně zachytává lidem ve vlasech. Zprávy o jihoamerických netopýrech sajících krev přispěly k tomu, že se i v Evropě začalo na neškodné, hmyz hubící živočichy pohlížet jako na hrůzostrašné tvory.

Ďábel jako padlý anděl mívá ve výtvarném umění netopýří křídla, protože se stejně jako netopýr štítí světla. S tímto atributem bývají ztvárňovány démonické bytosti všeho druhu. Netopýry lze vidět snad na každém zobrazení čarodějnických sabatů.

V jiných kulturách mají lepší pověst. Mayové pod jménem Zotz uctívají netopýra jako ochranného boha. V mytologii Kičéů však jako podsvětní tvor vystupuje "netopýr uřezávající hlavy".

V Číně byl netopýr (pchien-fu) považován za symbol štěstí, neboť jeho jméno je souzvučné se sloven fu, tj. štěstí. Pět netopýrů znamená pět požehnání života, tedy dlouhověkosti, bohatství, zdraví, lásku k ctnosti a přirozenou smrt. Na obrazech přinášejících štěstí lze často vidět i kouzelníka, jemuž ze džbánu vylétá pět netopýrů. Na jiných obrazech se dvě děti snaží chytit pět netopýrů do vázy (pching = váza - znamená také "klid a mír"). Dokonce i obraz, na kterém vítěz nad démony Čung Kchuej sráží mečem netopýry, znamená, že "přinese štěstí". Červený netopýr znamená velké štěstí, nejen kvůli barvě štěstí zahánějící démony, ale i proto, že slovo červený (chung) je totožné se slovem "obrovský".

Jedno zajímavé lidové vyprávění se zmiňuje o narozeninách fénixe. Všichni ptáci přišli na oslavu, jen netopýr se nedostavil; řekl, že není pták, ale savec. Později ale nepřišel ani na oslavu narozenin jednorožce, že prý není žádný savec, ale pták, má přece křídla. Oba oslavenci - fénix a jednorožec - se podivili netopýrově prohnanosti.

Některé africké mýty považují netopýra za nesmírně chytrého, protože v letu nikdy nenarazí.

Ve starověku byl symbolem bdělosti a jeho oko mělo chránit před ospalostí. Jinak se už tehdy, jak je tomu mnohde na venkově zvykem dodnes, přitloukali netopýři na dveře jako ochrana před nočními démony a zlými kouzly. Kapky netopýří krve pod polštářem měly ženě požehnat lůno. Netopýr však byl i součástí kouzelných prostředků proti mravencům, housenkám, kobylkám a hadímu uštknutí.

V řeckých bájích a pověstech je líčen jako tvor chytrý ale bázlivý. Netopýr (lat. vespertilio, řec. nykteris) také znamenal člověka, který rád ponocuje.

S pozitivním hodnocením netopýrů se setkáváme ve středověkých bestiářích, v nichž se např. píše, že "když se někde netopýři rozhodnou pro delší setrvání, drží se jeden druhého a vytvářejí celé hrozny - jakási to vzájemná služba lásky, s jakou se u lidí setkáváme jen zřídka" (Unterkircher). Tento kladný přístup k tichému létajícímu živočichu se však v lidové víře neprosadil. Také sv. Hildegarda z Bingenu o netopýru (kterého mimoch. řadí mezi ptáky) napsala, že "létá zvláště v době, kdy jsou duchové na cestách, protože lidé odpočívají", a nabízí recept, který by ochránce zvířat příliš nepotěšil: "Když někdo trpí žloutenkou, nechť opatrně nabodne netopýra tak, aby zůstal naživu, za zády jej pak uváže ke svým zádům. Potom nechť si jej přiváže k břichu tak dlouho, dokud nechcípne." Nebohý tvor měl zřejmě vtáhnout nemoc do sebe.