29. listopadu 2016

Očista domova či jiného místa

Současný zvyk zanedbávání domácích prací duševnu neprospívá: jestliže všude vládne zmatek a nepořádek, čchi (nebo-li životní energie) začne stagnovat, zatímco negativní energie se v takové špinavé domácnosti zahnízdá snáze a pravděpodobněji.

Abyste měli čistý domov, nemusíte se zbláznit z dezinfikování a cídění. Pokud je domácnost uklizená, udržet pořádek zabere velmi málo času. Každý den se zbavuje starých novin a vysypávejte odpadkové koše. Uklízejte věci na jejich místo. Tím dáváte sobě i Vesmíru znát, že jste u sebe doma pánem.

Očista pomocí vizualizace

K duševní očistě domácnosti použijte koště, které symbolizuje magii a pohyb. Nejlepší je důkladně uklidit, ještě než se nastěhujete, ale pokud to není možné, můžete to udělat i s nastěhovaným nábytkem. Začněte v pokoji nejdále od hlavního vchodu a vymeťe odtud veškerou negativitu. Představte si ji jako šedivá oblaka, která vaše koště žene před sebou. Když důkladně zametete jeden pokoj, zavřete dveře a pokračujte v dalším pokoji. Až uklidíte všechny pokoje, smeťte špatnou energii do klubíčka a pokračujte, dokud neshromáždíte jednu velkou šedivou hromadu. Pak otevřete vchodové dveře, vymeťte ji ven a poproste Zemi, aby se o ni postarala.

Očista pomocí čtyř živlů

Nyní svůj dům očistěte na spirituální úrovni silou čtyř živlů. Připravte si podnos se zapálenou svíčkou, vonnou tyčinkou, miskou soli a pohárem vody, které budou symbolizovat čtyři živly: oheň, vzchud, zemi a vodu. Opět začněte v nejvzdálenější místnosti. Postavte se doprostřed, obejděte ji s vonnou tyčinkou (kadidlem nebo peřím) proti směru hodinnových ručiček a řekněte: "Očišťuji tě vzduchem!" Pokračujte svíčkou a slovy: "Očišťuji tě ohněm!" Pak obejděte místnost s pohárem, rozstřikujte kolem kapky vody a proneste "Očišťuji tě vodou!" Nakonec místnost obejděte se solí, kterou budete rozhazovat s prohlášením: "Očišťuji tě zemí!"

Nyní vše opakujte po směru hodinových ručiček a říkejte: "Žehnám ti vzduchem!" atd...("žehnám ti ohněm", "žehnám ti vodou", "žehnám ti zemí"). Věnujte zvláštní pozornost místům, jako jsou postele, jídelní stůl, oblíbená židle. Nakonec - pokud bydlíte v domě - jej obejděte proti směru hodinových ručiček kolem dokola a očišťujte ho. Pokračujte po směru hodinových ručiček a žehnejte mu každým ze živlů ve stejném pořadí jako předtím (vzduch, oheň, voda, země). Nemůžete-li dům skutečně obejít, stůjte na místě a představujte si to nebo to udělejte jen ve svém nitru.

Očistu můžete opakovat pravidelně. Zapalujte svíčky nebo vonné tyčinky, abyste znovu dobili vzduch. Často otvírejte okna a větrejte.

Občas si udělejte tento rituál:
Doprostřed pokoje, tedy pokud to jde nebo na nějaké podobné místo, např. stůl, si dejte misku se solí a tu tam nechejte přes noc. Ráno sůl vysypejte mimo domov. Negativní energie se nasaje do soli a zase na nějaký čas je místnost čistá :-)