29. listopadu 2016

Očištění, posílení a posvěcení pomůcek a předmětů

Na tohle téma existuje na netu a v knihách hodně návodů, ale přesto jsem se rozhodla, že vám napíšu, jak já očišťuji, posiluji nebo zasvěcuji své magické pomůcky, talismany apod. To co si tady přečtete, samozřejmě můžete a nemusíte dodržet. Vše záleží jen na vás. Pokud zde použiji slovní spojení "očista myšlenkou" nebo "posilování myšlenkou", tak to znamená, že na dané úkony intenzivně myslím (soustředím se). Myslím na očistu, na posílení nebo posvěcení (zasvěcení). Nic víc nebo míň v tom nehledejte. K rituálům používám zástupce čtyř živlů: peří (živel vzduch), zapálenou svíci (živel oheň), vodu v misce (živel voda), sůl v misce (živel země).

Veškeré své magické rituály začínám tím, že přivítám Vesmír, Bohyni a Boha a "pozvu" je ke svému rituálu.

Pokud si pomůcky vyrábím sama, tak je neočišťuji. Zrušila bych totiž energii, kterou jsem vložila do předmětu (nebo pomůcky) během jeho tvoření. Během tvoření předmětu (pomůcky) se na něho soustředím a představuji si, jak mi bude sloužit a k čemu mi bude sloužit.


Očista

Pokud jsem si pomůcku (předmět) nevyrobila (koupila jsem si ji, nebo ji pro mě někdo vyrobil), tak ji očistím "myšlenkou" a čtyřmi živly.

Pomůcku (předmět) ovanu peřím a pronesu slova:
"Očišťuji tě vzduchem."
Pomůcku (předmět) protáhnu plamenem svíce (pokud to zle a pokud je předmět nehořlavý). Pokud ne, tak předmět podržím nad plamenem a pronesu slova:
"Očišťuji tě ohněm."
Pomůcku (předmět) vložím do vody (nebo pokropím vodou) a pronesu slova:
"Očišťuji tě vodou."
Pomůcku (předmět) posypu solí a pronesu slova:
"Očišťuji tě zemí."


Posílení

Poté předměty posiluji "myšlenkou" a čtyřmi živly.

Pomůcku (předmět) ovanu peřím a pronesu slova:
"Posiluji tě vzduchem."
Pomůcku (předmět) protáhnu plamenem svíce (pokud to zle a pokud je předmět nehořlavý). Pokud ne, tak předmět podržím nad plamenem a pronesu slova:
"Posiluji tě ohněm."
Pomůcku (předmět) vložím do vody (nebo pokropím vodou) a pronesu slova:
"Posiluji tě vodou."
Pomůcku (předmět) posypu solí a pronesu slova:
"Posiluji tě zemí."


Posvěcení (zasvěcení)

Poté vezmu pomůcku (předmět) do dlaní a soustředím do něho svou sílu (intenzivně na předmět myslím) a představuji si, jak mi bude sloužit (k čemu mi bude sloužit). Poprosím Vesmír, Bohyni a Boha ať do pomůcky (předmětu) vloží svou sílu, ať slouží k dobré věci.

"Tak se staň."

Poděkuji Vesmíru, Bohyni i Bohu.