8. listopadu 2016

Onomantie

Je způsob věštění zabývající se jmény osob. Podle této teorie ovlivňuje zvolené jméno povahové rysy dítěte a formuje jeho budoucí život.