24. listopadu 2016

Posílení zdraví

Prevence nebo léčení nemocí těla a duše. Obřad v žádném případě nenahrazuje práci lékaře nebo psychoterapeuta, už vůbec ne ve složitých případech. Důležité je zaměřit podvědomé i nevědomé síly na cíl "zdraví", aby podpořily léčení profesionála. Nemoci někdy obsahují přání potrestat sebe sama kvůli skutečné nebo předpokládané vině z tohoto nebo minulého života. Můžete prosit o zrušení tohoto programu, který vám škodí nebo se snažit porozumět smyslu nemoci a přeměnit tento učební proces v méně bolestivý.

Den: neděle (Slunce)

Luna: dorůstající - Úplněk

Čas: nejlépe 21,00 - 22,00 hodin

Doba opakování: 4x každou po sobě jdoucí neděli

Pomůcky:
• obětní svíčka zelená (obnova)
• červená (růst síly) nebo žlutá (přísun světelných sil)

Postup:
Provádíte-li rituál pro někoho jiného, postavte na oltář jeho fotografii nebo nějaký osobní předmět. Představujte si tuto osobu jako překypující zdravím.