25. listopadu 2016

Posvátné háje

Magie druidů se jeví jako silně ritualizovaná a nadto v ní nechybějí lidé měnící podobu, předpovídající budoucnost a provádějící kouzla, jimiž lze ovlivnit počasí nebo někomu ublížit, usmrtit ho, popř. zbavit příčetnosti. Předpokládá se, že většina jejich magických praktik a rituálů se prováděla ve dne a často v posvátných dubových hájích. Druidové byli mnohdy spojováni s duby, které symbolizovaly přírodu a pozemskou moudrost.

Jednou z hlavních úloh druida bylo poskytnout duchovní a magické rady králi či vládci kmene. Dále zastávali funkce učitelů, léčitelů a soudců. Zdá se, že druidové byli téměř bez výjimky muži, i když někteří klasičtí spisovatelé se zmiňují též o ženách vykonávajících tuto funkci. Tak např. Tacitus (56-120 n.l.) hovoří o keltském kmeni, v jehož čele stála věštkyně. Týž římský historik rovněž detailně popisuje, kterak se římská legie chystala zaútočit na jeden ostrov (dnes nazývaný Anglesey ležící severozápadně od Walesu), když tu nepřátelské keltské vojáky zpěvem a tancem povzbudil sbor druidských hudebníků a také žen oděných v dlouhé černé řízy a nesoucích pochodně. Zda byly tyto ženy druidky, nebo zastávaly nějakou jinou nábožensky či magicky vymezenou úlohu, zůstává otázkou. Přesto je známo, že se keltské ženy účastnily magických obřadů a rovněž magii úspěšně praktikovaly, ačkoli není jasné, zda v linii druidské tradice. Vedle druidů tady byla ještě další skupina, známá jako ovaté, o kterých mluví Caesar i jiní autoři. Zdá se, že ovaté velice často prováděli věštby a patrně též vykonávali oběti, zatímco druidové se zabývali spíše filozofickými otázkami. Pole jejich působnosti se nicméně překrývala. Jedna teorie praví, že ovaté byli na nižší úrovni zasvěcení, teprve na půli cesty k tomuto stát se plnohodnotnými druidy. Zmiňovaný výklad počítá ještě s další skupinou, s tzv. bardy, kteří byli na nejnižším z daných tří stupňů hierarchie, na jejímž vrcholu stáli druidové. Role barda spočívala v tom, že hrál hudbu a vyprávěl příběhy; předával tedy tradici a veškeré vědění, svou hudbou inspiroval a samozřejmě i bavil. Ačkoli je výsledný obraz pouze mlhavý, druidové nám dávají nahlédnout do duchovně založené keltské společnosti. Jelikož se je neustále snažili ovládat a možná i vyhladit Římané a později také křesťané, vypadá to, že Evropa přišla o celou jednu magickou tradici.

A nakonec ještě krátká zmínka o Stonehenge a druidech, dvou tématech, která bývají v myslích lidí často spojována. Na tomto slavném místě ve Wiltshire na jihozápadě Anglie se sice o slunovratu provádějí novodobé druidské obřady, ale dnes se již dobře ví, že kameny pocházejí ještě z předkeltských dob.