29. listopadu 2016

Požehnání člověka, místa nebo věci bezem černým

Chcete-li požehnat nějakého člověka, místo či věc, rozházejte listí a bezinky do čtyř světových stran ve jménu osoby anebo věci, které se má dostat požehnání. Potom listím a bezinkami posypte dotyčnou osobu, místo nebo věc.