7. listopadu 2016

Raido


Alternativní názvy: Rad, Rit, Rid, Rádh, Reid, Reda, Rait, Rat, Raidha

Hláska: R

Význam: kolo

Všeobecně: cesta, výprava, novoluní

Věštebný význam: Kolo života

Klíčová slova: pohyb, změna, cyklický vývoj, hledání, pokrok, životní výzva

Léčitelství: hýždě, nohy

Představa: černý kůň s kočárem a jezdcem v kápi uhání po druidské cestě do podsvětí

Talisman: ochrana cestovatelů, k odvaze při hledání změny, zbavení se strachu z budoucnosti

Barva: jasně červená

Strom: dub

Rostlina: pelyněk

Drahokam: chryzopras

Význam: Kolo
            Život je cesta, na níž se setkáváme s výzvami. Vše v životě je cyklické. Jakmile tento fakt uznáte, můžete "plynout s proudem" a nechat věci vyvíjet se samy, místo abyste jimi čelili. Nastanou-li zlé časy, buďte si jisti, že nepotrvají věčně. Jakmile si uvědomíte, že zlé časy mají být pro vás ponaučením, nebudete jimi už trpět. Čím dříve postoupíte dál, a proto přijímejte vše s radostí, neboť jsou to nutná ponaučení.

Výklad:
"Nastanou-li zlé časy, buďte si jisti, že nepotrvají věčně."
            Uvědomte si, že vše probíhá v cyklech, a že když se těmto cyklům přizpůsobíte, budete postupovat rychle a účinně. Přizpůsobte se ročním obdobím a jezte potravu odpovídající sezoně a ctěte běh roku. Vítejte zlé časy, neboť si můžete být jisti, že oč jsou nyní tvrdší, o to bude krásnější budoucnost.

Život je nepřetržitá cesta plná výzev a překážek, po horším přijde lepší a naopak; změna životního stylu, stěhování nebo změna místa či prostředí, hledání větší perspektivy, rozhodování o správném směru.

Výklad obrácené runy:
            Přestaňte čelit a bránit se nevyhnutelnému. Vaše cesta je před vámi, kráčejte po ní beze strachu. Jděte krok za krokem a brzy zjistíte, že s ní "splýváte".

Musíte kráčet po cestě, která je před vámi; krize, stagnace, nespravedlnost a iracionálnost, tvrdý zásah, vyřazení a klam, uzavřenost.