22. listopadu 2016

Runový obřad přání

Když napíšete své přání runami na papír, který pak spálíte v plamenu ohně nebo svíčky, pronikne toto přání do celého vesmíru, aby přivolalo všechny energie, pohřebné k tomu, aby se realizovalo.

Formulujte své přání
Přání mohou být zapsána runami jako jednotlivá slova (např. "láska", "zdraví" nebo "přátelství"), nebo jako dopisy požadující konkrétní přání - např.: "Přeji si, aby (jméno osoby) mohl vyrůstat v inspiraci a kráse". Zapečeťte své přání runovým symbolem, k tomu stačí vybrat jednu runu a nakreslit ji na přeložený papír. Při sledování hořícího přání si vizualizujte jeho energii, jak putuje do každého koutu vesmíru a vysílá vzkaz, který přitáhne všechny energie, které potřebujete, aby se přání splnilo.
Vždy mějte na paměti, že všechno co k vám přichází skrze vaši životní cestu (třeba i to, co se zprvu zdá jako nepříznivé) s sebou nese ponaučení a je schůdkem, který vás vynese blíže ke splnění přání.