22. listopadu 2016

Runový výklad na jeden rok

Nejdříve vyložte runy a obraťte je lícem nahoru. Dodržujte postup při obrácení run. Každá runa by měla být vykládána společně s runou, s níž sousedí, dále s runou, která leží naproti ní, a konečně s runou uprostřed.

Nezapomínejte na význam obrácené runy (tedy vzhůru nohama), pokud se taková ve výkladu objeví.

Tento výklad je těžší a je určen pro pokročilé.1. runa - vlastní já, osobnost
2. runa - peníze, majetek
3. runa - rodina
4. runa - domov
5. runa - tvořivost, schopnost vyjádřit se
6. runa - vnější svět, fyzické zdraví
7. runa - láska, manželství
8. runa - dědictví, smrt
9. runa - vzdělání, cestování
10. runa - kariéra, společenské postavení
11. runa - přátelství, radost
12. runa - vnitřní život, co je třeba pochopit
13. runa - tazatel