22. listopadu 2016

Runový výklad Osmidílné Kolo roku

Jestliže chcete ještě podrobnější na Kole roku, použijte tento druh výkladu. Tento výklad dává možnost nahlédnout podrobněji do jednotlivých časových úseků jak do budoucnosti, tak do minulosti a lépe tak pochopit nedávné události. 

Ostara (jarní rovnodennost)
Beltaine (1.květen)
Litha (letní slunovrat)
Lughnasad (1.srpen)
Mabon (podzimní rovnodennost)
Samhain (31.říjen)
Yule (zimní slunovrat)
Imbolc (1.únor)


Vytáhněte si osm run (runových karet) a pak je vyložte podle toho v jakém období Kola roku se právě nacházíte.


Příklad:
výklad 27.června

1. runa - Ostara (jarní rovnodennost) - vzdálená minulost
2. runa - Beltaine (1.květen) - minulost
3. runa - Litha (letní slunovrat) - současnost
4. runa - Lughnasad (1.srpen) - blízká budoucnost
5. runa - Mabon (podzimní rovnodennost) - budoucnost
6. runa - Samhain (31.říjen) - budoucnost
7. runa - Yule (zimní slunovrat) - budoucnost
8. runa - Imbolc (1.únor) - budoucnost