22. listopadu 2016

Runový výklad Pět run

1. pozice - základ (jak situaci cítíte, kde se nacházíte)

2. pozice - co si uvědomujete

3. pozice - co si neuvědomujete, co je skryté

4. pozice - jak se bude situace vyvíjet

5. pozice - jak situace dopadne