22. listopadu 2016

Runy

Slovo runa znamená "tajemství". V germánských jazycích původ slova runa znamená "šeptat, šuškat" nebo také "tajemství, které je předáváno ústně". V dávných dobách se vědění předávalo ústně, aby nešlo k jeho zneužití. Původ run je stále tajemný a nejistý. Mnoho znaků je podobných tehdejším písmům, např. latince a jiným. Má se za to, že jde o jakési zjednodušení, napodobení tehdejších známých abeced a znaků. Runy však mají i svůj magický božský původ. Praví se, že severský bůh Ódin obětoval sám sebe, devět nocí visel na stromě, proklán oštěpem, aby dosáhl vyššího vědění. Poté shlédl dolů a runy sebral. Tedy runy mu byly dány vyšší mocí. O runách již bylo napsáno mnoho, dokonce si "prošly" i nechvalně známým obdobím druhé světové války, kdy byl na runy vržen stín. Ty však za to nemohou. Každé písmo, nebo znak může být kdykoliv zneužit.

Neexistuje kniha, která by vám o ruchách řekla vše. Ovšem všechny knihy mají něco společného. Hovoří o významu nebo symbolice jednotlivých run. Je jen na vykladači run jak tyto významy a symboly pochopí. Hraje zde roli i jeho intuice, zkušenost a jakési souznění se samotnými runami. Někdo na pomoc volá karty, já zase runy. Jsou mi bližší. Jak už bylo řečeno, každá runa má svůj význam, symboliku a sílu. Zobrazují konkrétní představu a moudrost předků. Můžete je požívat k věštění, nebo si k nim můžete chodit pro radu. Pokud si vyložíte "runu dne", to je runa na daný den, kterou si vyberete nejlépe hned ráno, můžete pozorovat, jaký tento den bude. Samozřejmě runy můžete používat i v magii např. tvořit talismany, lektvary nebo kouzla. Můžete je také používat v běžném, životě. Ještě teď se při pečení chleba na něho maluje nebo vyrývá kříž nebo vlastně runa Gebo, která znamená dar a mimo jiné je i runou pro celý rok 2016. Runy jsou mocné, a co je mocné na to se musí dát pozor. Není dobré si s nimi zahrávat, zneužívat nebo si z nich dělat legraci. Nemuselo by se jim to líbit. Runy jsou jako živé bytosti a klidně by vám mohly provést nějakou tu neplechu.
Zhotovení run
Více se s runami sblížíte, když si je zhotovíte sami. Vyžaduje to čas a energii, ale navážete tak s runami důvěrný vztah. Runy se zpravidla zhotovují ze dřeva nebo z kamene, lze však použít i jiné materiály, třeba krystaly, skleněné kapky nebo jíl.

Dřevo
Nejoblíbenější druhy dřeva na zhotovení run jsou jasan (strom života), tis (runa Eihwaz nebo Eoh) a bříza (runa Berkana nebo Beorc), a to proto, že mají přímý vztah k runám. Ke zhotovení magických pomůcek lze ovšem použít i jiná dřeva.
 • Jeřáb: ochraňuje
 • Vrba: má silnou vazbu na Měsíc
 • Dub: symbolizuje sílu
 • Líska: mužský symbol spirituální autority
 • Jabloň: spojená s láskou
 • Hloh: ochranný bratr trnky
Zhotovení run ze dřeva:
Na runy je třeba uříznout větev živého stromu. Může to být strom, který má pro vás zvláštní význam, např. z lesa nebo zahrady, k nimiž vás vážou nějaké vzpomínky.
Než větev uříznete, požádejte strom o svolení a na oplátku k němu položte menší obětní dar. Vyberte si co nejrovnější větev, silnou 2-5 cm a dlouhou asi 30 cm.
 1. Dovolte se stromu. Přiložte dlaně na kmen a proneste krátkou motlitbu.
 2. Než větev odříznete, vzdejte stromu úctu - rozhoďte u kmene mořskou sůl.
 3. Větev opatrně nařežte na 24 plátků o síle 5-10 mm.
 4. Vypalovací jehlou nebo pájkou vypalte runový znak.
 5. Do runových "kamenů" (dřeva) vetřete trochu včelího vosku.
Teď můžete runy očistit.

Kameny
Kameny najdete kdekoliv. Ty nejvhodnější se však nacházejí na plážích nebo řečištích, neboť jsou ohlazeny vodou. Seveřané a Keltové věřili, že každý kámen má ducha. Má-li ten duch pro vás dobře pracovat, musíte mu projevit úctu. A proto na každém místě, kde odeberete něco z přírody, zanechte malý obětní dar. Tradičním darem je mořská sůl, neboť prý vznikla spojením čtyř základních živlů - země, vzduchu, ohně a vody. Může to však být i tabák (který je posvátný pro indiány), zrní (což je posvátné v celém Starém světě) nebo barevná stužka.

Zhotovení run z kamene:
Nasbírejte 24 kamenů (pokud používáte i prázdnou runu, tak kamenů bude 25) a namalujte na ně runové znaky. Přelakujte je, aby se nesetřely.
Teď můžete runy očistit.
Očista run
Když máte runové kameny hotové, musíte je duchovně očistit. Jsou různé způsoby očišťování. Můžete je přes noc vystavit svitu Měsíce v úplňku nebo je nakuřovat bylinami. Úplně nejjednodušší je však použít vodu ze studánky, potůčku nebo řeky. Voda z vodovodu se k očišťování nehodí, protože je chemicky upravovaná.
·
Když pracujete s runami a zvláště když často vykládáte druhým, musíte je pravidelně čistit. Možná bude vhodné je i jednou ročně dobíjet. Čase, až se runami více seznámíte, vám samy dají vědět, že potřebují očistit; nesednou vám tak dobře do ruky. Pokud byly jakkoli dlouho někde uzavřeny, musíte je dobít sluneční a měsíční energií. Prostě je necháte 24 hodin pod širým nebem.
Posilování run
Očištěné runy je třeba posílit. To lze učinit několika způsoby. Někdo je vystavuje polednímu letnímu slunci, jiný je zase na 9 dnů uloží do země. Níže je uvedeno posílení run silou čtyř živlů:
 1. Položte runy na šátek a posypte je mořskou solí. Tak je posílíte zemí.
 2. Protáhněte každou runu dýmem z vonné tyčinky a žádejte, aby je posílil vzduch.
 3. Projděte každou runou plamenem svíčky a posilte ji ohněm.
 4. Nakonec runy pokropte několika kapkami pramenité vody, tím je posílíte vodou.
Péče o runy

Když o runy náležitě pečujete a chováte se k nim s úctou, jakou si zaslouží, stanou se mocnými spojenci a pomocníky. Když runy očistíte a posílíte, nasáknou vaší osobní energií a nikdy byste je neměli nikomu půjčovat. To neznamená, že by se jich nesměl dotknout nikdo jiný než vy, naopak, někdy se jich dotknout musí, když mu vykládáte nebo potřebujete, aby se na ně soustředil. Ale nikdo nesmí s vašimi runami pracovat samostatně.

Na runy potřebujete váček, který si ušijete z přírodní, nebělené tkaniny. Rovněž budete potřebovat kus přírodní tkaniny (může být i barvená, ale přírodními barvivy) jako šátek, na který budete runy vždy pokládat.
Magické pomůcky a talismany
Stejně jako lze runy nosit u sebe, mohou být namalovány nebo vyryty na nejrůznějších předmětech a tím je posílit. Tradičně se runy psaly na nástroje a zbraně, nejčastěji na špičky oštěpů nebo čepele mečů jako magická ochrana a záruka vítězství v bitvách. Z Evropy známe mnoho archeologických nálezů tohoto typu.

Jestliže máte hůl, hůlku nebo jinou magickou pomůcku, kterou chcete posílit, můžete požádat runy, aby vám ukázaly, které z nich potřebujete, a pak je namalovat, vyrýt či vypálit na příslušný předmět. Řiďte se přitom intuicí, ale raději si zjistěte jejich význam, abyste si náhodou neublížili.