27. listopadu 2016

Magické stromy a mýty o stvoření

Podle skandinávské legendy bůh Odin při stvoření světa stvořil prvního muže z jasanu a první ženu z jilmu. Pak dal prvním lidem formu, život a duši, muže nazval Askrem a ženu Emblou podle těchto dvou stromů.
V keltské tradici vyskočil první muž z olše a první žena z horského jasanu.


Stromy předků jako živí spojenci

Představu o stromu předků jako stromu zrození sdíleli mnozí lidé na celém světě. Římané a Germáni, kteří žili na Skandinávském poloostrově a v severních oblastech Německa, věřili, že osud a život člověka jsou mysticky spojeny se stromem zrození. Tento strom byl zasazen při narození a život člověka závisel na životě stromu (a končil s ním). Rostl a usychal tak, jak rostl a usychal strom.

Stromy plodnosti

Stromy byly tradičně považovány za symboly života, plodnosti, regenerace a mužské i ženské sexuální síly.
V průběhu lidské historie byly stromy úzce spojovány také s posvátným živlem vodou, hlavní složkou regenerace sdílenou veškerým životem. V důsledku toho se ze stromů staly symboly síly života, které čerpají vodu i tvůrčí sílu v přírodě produkující semena a plody. Stromy - zvláště opadavé stromy, které vždy na podzim shazují listy - jsou již dávno považovány za univerzální symbol cyklu narození, růstu, (zjevné) smrti a opětovného narození. Z těchto důvodů se stromy staly nejen posvátnými symboly života, ale mnoho primitivních národů se na ně dívalo jako na představitele plodnosti a úrodnosti - půdy a žen i mužů.
Stromy jsou neuvěřitelně sexuální. Válcovitý tvar a vztyčenost kmenů stromů spolu se stálou tvrdostí dávno činili ze stromů symboly lidského falu.
Stromy rovněž odnepaměti symbolizují plodnost a transformační síly u žen. Lidé byli vždy fascinováni způsobem, jakým stromy lákají hmyz a další živé tvory - od ptáků po lidi - k roznášení semen a zajišťování rozsáhlého potomstva v celé krajině. Tajemný cyklický aspekt reprodukce byl považován za hlavní podobnost mezi stromy a ženami.
Mezi severskými kmeny se žalud stal symbolem plodnosti částečně proto, že byl hlavním zdrojem potravy, ale také díky své hojnosti.
Líska obecná (Corylus avellana) byla tradičně symbolem plodnosti ve střední Evropě. Její ořechy byly falickými symboly díky prodlouženému tvaru jejich jehněd. Lísky současně symbolizují ženskou plodnost, protože ořech je chráněn skořápkou jako plod matčinou dělohou. Možná proto byly lískové ořechy ve středověku důležitou součástí svatebních jídel.