7. listopadu 2016

Teiwaz


Alternativní název: Týr, Tiu, Tiews, Ti, Tir, Tyz

Hláska: T

Význam: bůh války

Všeobecně: zákon, odvaha, rivalita, boj, vítězství

Věštebný význam: zasvěcení

Klíčová slova: zasvěcení boji, duchapřítomnost, soustředěnost, povinnost, disciplína, zodpovědnost,
sebevědomí, nezdolnost, konflikt, síla, zranění

Léčitelství: zápěstí, ruce, artritida

Představa: Tyr na koni s useknutou rukou a spoutaný vlk Fenrir

Talisman: ochrana v materiální oblasti, k dosažení vítězství nebo moci, pro léčení zranění

Barva: jasně červená

Strom: dub

Rostlina: šalvěj

Drahokam: korál

Význam: Týr (bůh války)
            Válečníkova cesta je plná výzev a iniciací. Musí mít dobré a statečné srdce, pevně věřit v posvátnost toho, co jej chrání. Nelze si přát lepšího společníka, neboť válečník má přirozené vlohy ochraňovat a přežít. Je vždy duchapřítomný a soustředí se spíše na řešení problémů než na problém jako takový. Moudrý válečník ví, že omyly nejsou prohry, ale spíš ponaučení pro toho, kdo je člověk dostatečně čestný a pokorný, aby je hledal. Člověk, který se v životě nedopustí omylu, zestárne v pošetilce.

Výklad:
"Nadešel čas, abyste použili všechny dovednosti a veškerou moudrost, jež jste až dosud nabyli."
Runa symbolizuje nové výzvy a zasvěcení do nových poznání. Je třeba nebojácnosti, neboť vítězství dosáhnete, budete-li i nadále čestní. Držte se své pravdy, až bude ohrožena, a vězte, že nakonec vždy zvítězí.
            Omyly nejsou prohry, pokud jste se z nich poučili. Nadešel čas nových výzev a zkoušek, je na vás, jak se s nimi vyrovnáte. Nebojácně se držte své pravdy, ale jednejte vždy čestně; autorita, analýza, racionálnost, sebeobětování, úspěch v soutěži nebo právních věcech.

Výklad obrácené runy:
Máte veškerou sílu, již potřebujete na výzvy, jež vás čekají, avšak musíte uvolnit svůj skutečný potenciál. Otevřeně pohlédněte na své slabiny a rozhodněte se přeměnit je v sílu. Nastal čas dovolit této energii vytrysknout.
Zablokovaná životní energie, myšlenkové ochrnutí, přílišné sebeobětování, nerovnováha.