27. listopadu 2016

Tir Nan Og

(Legendární země Keltů)

V bohaté pokladnici keltských příběhů nalezneme pohádky o prazvláštním a svůdném světě, v němž žijí fantastické postavy. Nazývá se mnoha jmény včetně irského Tir Nan Og, Země mládí.

Skřítci, elfové, víly, gnómové, koboldi, obři, zlí šotci, trpaslíci, goblinové ... existují desítky, ne-li stovky názvů pro eldricht čili nadpřirozené bytosti, které jsou v keltském folklóru tak hojně zastoupené. Odedávna se tradovalo, že pohádkové bytosti žily dřív tam, kde nyní žijí lidé, kteří je nejprve vyštvali z jejich domova a nakonec zahnali do zcela jiných sfér bytí. Přestože stále mohla navštěvovat lidský svět, žila nadpřirozená stvoření převážně v jiné realitě nebo dimenzích, které rovněž měly mnoho jmen jako např. Pohádková země, Elfhame, Mag Mell či Annwn. K nejpopulárnějším verzím pohádkového světa patří Tir Nan Og (s nejrůznější výslovností), což v překladu znamená Země mládí.

Tir Nan Og je příbuzným dalších tajemných keltských světů, jako jsou Hy-Brasil, Lyonesse, Avalon, Ostrovy blažených atd. V mnohém se podobá řeckým Elysejským polím nebo severské Valhalle. V Tir Nan Ogu neznají neštěstí ani nemoci, všichni jsou věčně mladí, hodují, loví a hrají si ve světě hojnosti a báječných rozkoší. Podle různých verzí byl domovem rusalek, zemí mrtvých a říší hrdinů a bohů. Pro pozdější křesťanskou tradici, jíž se pozemské ráje vůbec nezamlouvaly, se Tir Nan Og stal nebezpečným a deštivým místem.

Cesta do pohádkové země

Jako většina keltských jiných světů se měl Tir Nan Og nalézat na západě a zřejmě se jednalo o souostroví. Protože však neexistoval v této realitě, nebylo možné určit jeho polohu. Zatímco některým hrdinům z lidových pověstí a legend se podařilo tam dorazit na lodi přes moře, jiné tam odnesly víly nebo odvezli elfové na svých ořích. Ještě jiné někdo magicky přemístil skrze kouzelné brány, dopravil na ostrov pomocí kouzelných prstenů nebo se tam ocitli jenom tím, že obcházeli kostel proti směru hodinových ručiček. K překážkám na cestě patřila mlha, řeky, dravé bystřiny plné krve (podle pověsti všechna krev, která kdy byla prolita ve světě smrtelníků, teče okolo Tir Nan Og) a chybné odbočení mohlo člověka zavést do pekla. Pohádková země nebyla podle křesťanských tradic rájem ani peklem, stejně jako víly byly bytostmi někde uprostřed mezi anděly a démony (jednalo se o anděly, kteří se ve válce mezi nebem a peklem nepostavili na žádnou stranu).

Hosté v pohádkové zemi

Existuje mnoho lidových vyprávění, legend, balad a básní o lidech, kteří Tir Nan Og nebo jinou pohádkovou zemi navštívili. Oisín byl hrdinou lidových příběhů, jehož do Tir Nan Ogu vzala krásná dívka jménem Niamh. Byla královnou Tuatha de Danaan (lidu bohyně Danu, jak se říkalo předlidským obyvatelům Irska, než byli vyhnáni ze země a stali se pohádkovými bytostmi). Oisín s Niamh se do sebe zamilovali a měli spolu dítě, ale Oisínovi se začalo stýskat po domově, a tak mu Niamh půjčila svého koně Embarra, aby ho dovezl zpátky do Irska. Varovala ho však, aby se nedotkl nohou země, protože v Pohádkové říši uplynulo sotva pár let, zatímco v zemi smrtelníků už tři sta. Oisín ji ale neposlechl a v okamžení se změnil v bělovlasého starce. Žil ještě dlouho, aby mohl svůj příběh vyprávět sv. Patrickovi.

Zákony pohádkové země

Na Oisínově osudu vidíme nebezpečí návštěvy Tir Nan Ogu, kde platí jiná pravidla. Čas tam plyne jiným tempem - rychle nebo pomaleji. Většina smrtelníků, kteří Tir Nan Og navštíví, riskuje ztrátu své nesmrtelné duše nebo tam také mohou uvíznout navěky, pokud něco sní či vypijí. Často bývá nemoudré i s někým hovořit, cokoli si brát nebo věřit, že to, co člověk vidí, je skutečné. Největší nebezpečí ale spočívá v tom, že smrtelník může být využit místo nějaké pohádkové bytosti při teind, pravidelném odvádění duší Satanovi. Obvyklou praxi nadpřirozených bytostí je krást lidské novorozence, nahrazovat je slabými a neduživými pohádkovými nemluvňaty a dělat z nich známé podvržené děti.