29. listopadu 2016

Vizualizace – cílená představivost

Vizualizace je skutečně záměrnou, cílenou představivostí, využívající sílu mysli. A představivost je tou nejmocnější silou našich životů. Vše, co vidíte a užíváte (s výjimkou toho, co roste a žije na Zemi), existovalo nejprve v něčí představivosti. Vaše auto existovalo v mysli projektanta, váš dům se zrodil díky představivosti architekta.

Jak to funguje

S ohledem na způsob, jakým představivost funguje, existují dvě důležité cesty. Za prvé - představivost mění mysl a mysl zase realitu. Tohle je snadno pochopitelné: jestliže věříte, že vás mají lidé rádi, přistupujete k nim otevřeně a přátelsky, jako by vás rádi opravdu měli. Tváří v tvář takovému chování většina lidí nevyhnutelně reaguje rovněž vřelostí, a tak se vaše víra potvrzuje.

Za druhé - představivost pracuje i na nehmotných rovinách (např. v astrální rovině). To znamená, že působí na spirituální úrovni, což může (a také se to děje) přetransformovat do roviny fyzické. Dopad vždycky nemusí být zjevný a někdy to chvíli trvá. Jindy je to zase velmi zjevné pro každého, kdo je trochu citlivý - např. když člověk v depresi vytváří "špatnou" atmosféru.

Pocvičte si představivost

Představivost můžete zdokonalit jednoduchým cvičením. Položte si před sebe na stůl svůj oblíbený hrnek. Nyní ho odstraňte z dohledu a představte si, že stále stojí před vámi. Pokud nejste příliš vizuálně zaměření, můžete si představovat, že se jej dotýkáte nebo cítíte čaj, který je v něm nalitý. Soustřeďte se na něj co nejdéle. Na astrální úrovni tak vytváříte obraz svého hrnku, a když soustředění polevíte, "astrální" hrnek postupně zmizí. Pokud si však něco představujete pravidelně (např. ochranný magický kruh), bude to v astrálním světě existovat trvale.

Ačkoli cvičení s hrnkem samo o sobě nevede k ničemu užitečnému, pomůže vám vypěstovat si astrální "svaly". Svou představivost nicméně můžete začít posilovat i zábavným a užitečným způsobem. Při "ukládání" obrazů si představujte, co byste chtěli, aby se ve vašem životě stalo. Doplňte svou představu detaily, oživte ji a mějte z ní radost. Ať je při usínání ve vaší mysli co "nejskutečnější". Dělejte to večer co večer, stále se stejnou představou. V pravý čas poznáte, že se výsledky dostavily.