27. listopadu 2016

Vrba (Salix)

Symbolika: rezonance a harmonie

Božstvo: Bélit-Illi (Sumerové), Persefona (Řekové)

Planeta v astrologii: Luna
Vrby byly odedávna spojovány s Lunou a ženským prvkem. Do sféry vrby spadají aktivity, které jsou receptivní a zrcadlící. Doménou kněžek Luny ve vrbových hájích bylo věštění a prorokování (zejména s pomocí vody nebo křišťálu, nebo hleděním v tranzu do studánky, potopa nebo číše s vodou), stejně jako uzdravování, bílá magie, psaní veršů a skládání hudby.
Sumerská bohyně lásky, Luny a podsvětí Bélit-Illi přebývala ve vrbách, pramenech a studánkách. Řecká Persefona měla háj starých vrb a kouzelnice Kirké střežila vrbový háj zasvěcený Hekaté, bohyni smrti a proměny. Ve vrbovém houští ve Spartě se našel obraz Lunární bohyně Artemis a o královně nebes Héře se říkalo, že se narodila pod vrbovým stromem na ostrově Samos, kde se každý rok konaly náležité rituály.

Vrba byla zasvěcena básníkům. Devět Múz, kněžek lunární bohyně, sídlilo na hoře Helikón, která se jmenovala podle Heliké (z řeckého výrazu pro "vrbový strom"), ducha vrby. Můžeme důvodně předpokládat, že podobné asociace existovaly v keltských, germánských a slovanských kulturách, ale protože jejich tradice se předávala ústním podáním, nemáme o ní žádné zaznamenané zprávy v případě, že vyhasla ještě dříve, než ji někdo zapsal.

Nicméně v jedné irské báji se vrba objevuje ve významné roli - poskytuje dřevo na harfy. Ve staré bardské tradici keltské Evropy byl hráč na harfu hudebník/vypravěč a jeho nástroj byl posvátným předmětem. Stejně jako druidové, také bardi museli podstoupit tvrdý výcvik v mnoha disciplinách (i když výcvik druidů byl komplexnější a trval déle) včetně přírodních zákonů, filozofie, jazyka, poezie, veršování a gramatiky, kompozice a hudby. Jejich posláním bylo předávat pradávné mýty a legendy lidem a tak udržovat živé vědomí o jejich předcích a neviditelných říších duchů, rusalek a jiných nadpřirozených bytostí. Harfa byla nástrojem, skrze který v lidech zplozovali cit pro krásu, sounáležitost, vděčnost a úctu k veškerému životu.

Archeologické nálezy potvrzují, že vrbové dřevo se ke stavbě harf používalo. Nejznámější historický doložená keltská harfa, řečená "harfa Briana Boru", je dnes vystavena v Trinity College v Dublinu. Jmenuje se podle posledního krále Irska (zemřel v roce 1014), pochází pravděpodobně z 15. století a má sloupek a hlavici z dubu, ozvučnou skříňku z vrby a ladící kolíčky z mosazi. Takže vrba je tu opět jako rezonující ženské plavidlo, které přejímá vibrace od struny a dává zrod hudbě. Také pro Číňany reprezentuje vrba ženství jin, půvab a Lunu.