22. listopadu 2016

Výklad a házení run

Existuje mnoho způsobů jak vykládat nebo házet runy. Některé jsou více známé, standardní, a některé méně známé. Ty standardní se také občas liší např. postavením jednotlivých run, jejich pozicí, nebo jednotlivým významem. Proto se nelekejte, jestliže na mém blogu naleznete jiný výklad, než jste našli na jiném blogu nebo v knihách. Použijte ten výklad, který je vám sympatický a který vám nejvíce vyhovuje. Přece jen s runami pracujete vy sami.

K výkladu můžete použít runy (dřevěné, kamenné, z kostí, z keramiky…) nebo runové karty. Opět to záleží na vás, co je vám bližší a s čím se vám lépe pracuje.

Pokud se vám s runami nebo kartami dobře pracuje při světle svíce nebo za doprovodu hudby, tak si vše co potřebujete k výkladu, dopřejte. Nesmí vás nic rušit a měli byste být v pohodě a uvolnění. Před výkladem můžete např. meditovat, pomodlit se apod. Vše záleží jen na vás, co vše k výkladu potřebujete.


Než začnete, zvolte si jaký styl (výklad) budete dělat. Pak runy protřepejte v pytlíku. Pokud pracujete s runovými kartami, tak je pořádně zamíchejte a levou rukou rozprostřete, obrácené obrázkem dolů. Dobře si promyslete, na co se chcete run zeptat a pak jednotlivé runy nebo karty vytahujte. Já je vytahuji levou rukou. Pro mě je levá ruka přijímající, tedy že přijímá energii. Pravá je vysílající, dávající. (jsem pravák). Stejně tak vybírám i léčivé kameny.

Runy vybírejte a ukládejte do schématu, který potřebujete (jednotlivé druhy výkladů). Pokud vytáhnete runy z pytlíčku a neuvidíte znak runy, tak tuto runu otočte zleva doprava nebo zprava doleva tak, abyste viděli její znak. Pokud pracujete s runovými kartami, tak učiňte totéž. NIKDY neotáčejte runu nebo kartu shora dolů nebo zdola nahoru. Je to důležité, protože pak byste nevěděli, jestli nebyla runa nebo karta obrácená.


Temná runa (karta)

Označována také jako Obrácená runa. Tento pojem znamená, že runa (karta) je tzv. "vzhůru nohama", "postavená na hlavu" apod.

Např. toto je runa Fehu v normálním postavení
a toto je runa Fehu v obráceném postavenítakže obrácená runa NEznamená takovou, kterou nevidíte (nevidíte znak). Obrácenou runu si také nesmíte plést s runou Wyrd. Obrácená runa neznamená nějakou tragédii. Jen upozorňuje na to, čeho byste se měli vyvarovat a na co si dát pozor. Takto se alespoň můžete připravit na budoucí události a potíže můžete zmírnit nebo se jim zcela vyhnout.
Některé runy nemají svou temnou stránku. Znak po obrácení vzhůru nohama vypadá úplně stejně jako v normální pozici. Tohle platí pro výklad pomocí run. Ovšem trošku jiné je to u výkladu runových karet. Zde se bere v úvahu celá karta a pak se výklad mění.

Občas zde použiji slovo "runit" nebo "runění". Tímto termínem nazvala má kamarádka věštění s runami. Mně se toto slovo zalíbilo a tak ho teď používám.

Takže,

vzhůru do runění :o)


Jednotlivé výklady
(v závorkách je uveden počet run, které k danému výkladu potřebujete)