10. listopadu 2016

Výklady snů dle měsíčních dnů

... pokud toho vliv planet dopouští podle egyptsko-perského a chaldejského snáře ...

1. dne, co by se komukoliv zdálo, vše se v dobré obrátí.
2. Zlé sny s dobrými se střídají,
3. Nic důležitého.
4. Nadějí blaží a pomoc přinášejí.
5. Sen ten z hlavy pusť a všeliké rady se chraň!
6. Zataj sen ten a neposlouchej rady žádné, nezatajíš li jej, ku škodě ti bude.
7. Skoro jistý jest sen tvůj, leč po dlouhém čase teprv se vyplní.
8. Vyplní se dle tvého přání, a to v dosti krátkém čase.
9. Vyjeví se, nebude však k tvému prospěchu.
10. Špatné myšlenky v sobě tajíš.
11. V několika dnech vyjde najevo bez překážky.
12. Pravdivý jest, což ukáže se brzo k tvému potěšení.
13. V málo dnech se vyjeví.
14. Nemá žádného následku.
15. Škodu přináší.
16. Po čase zjeví se, však s mrzutostí.
17. Vyjeví se.
18. Při větším díle jest jistý.
19. Brzo dosáhne svého cíle.
20. Jen špatný, však neškodí.
21. Vyplní se k potěšení.
22. Nikdy se nevyplní.
23. Nic zvláštního neznamená, vypuď ho z mysli.
24. Vyplní se k radosti.
25. Hrozí krádeží, buď opatrný.
26. Bývá jistý, však musíš mnoho zkoušeti.
27. Vše se k tvé radosti obrátí.
28. Nic ti škodit nemůže a nebude a v krátkosti pomine.
29. Zcela jistě se vyplní, však teprv po delším čase.
30. V krátkém čase ve skutek se obrátí.
31. Nic, neklaď na něj váhy.