25. listopadu 2016

Zákon trojí odplaty

Mnoho čarodějnic se též ztotožňuje se Zákonem trojí odplaty., který dodává Wiccanskému rede na vážnosti. Tento zákon tvrdí, že cokoli čarodějka udělá, se jí třikrát vrátí. To znamená, že když vykoná něco dobrého, vrátí se jí ta dobrota trojnásobná. Stejně tak i naopak, když udělá něco špatného, trojnásobně se jí to vymstí. Některé čarodějnice mají dojem, že Zákon trojí odplaty je zbytečně přísný, a neřídí se jím. Podle všeho jej zavedl Gerald Gardner, zakladatel moderního wiccanského náboženství. Dnešní čarodějnice se na Wiccanské rede a Zákon trojí odplaty občas odvolávají, když se jich lidé ptají, jestli jsou bílé čarodějky, nebo černé. Dlužno říct, že takto na sebe čarodějky - wiccanky příliš často nepohlížejí. Záleží pouze na tom, za jakým účelem se magie použije, přičemž pro moderní čarodějky jsou směrodatné tyto dvě prosté zásady.

Já osobně zastávám názor, že magie je jen jedna. Ani bílá ani černá. Vše záleží jen na tom, kdo magii provozuje. Magie je jako Příroda. Ani dobrá ani zlá. Jako Slunce, někdy spálí a někdy dodá energii. Jako elektrická nebo jaderná energie, která někdy zabíjí a někdy zase rozsvítí žárovku. Ovšem nevadí mi, když někdo magii rozděluje na bílou nebo černou (a jiné barvy). Je fakt, že pro lidi je to přehlednější. Pamatujte, že vše je jen na nás jak magii použijeme, ale potom musíme nést důsledky svých činů.

A taky pamatujte na lidová přísloví, např.: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.