3. prosince 2016

Achát

  • dodává odvahu, vytrvalost, stabilitu a vyrovnanost
  • pomáhá nám ve všech situacích zůstat věrni sobě samým a udržet si rovnováhu
  • chrání před nežádoucími vlivy
V barvách achátu se projevuje takřka nevyčerpatelné bohatství zemních tónů, uspořádané velmi často ve formách a strukturách, které připomínají krajinu nebo vrstvy zemských hornin.
Achát spojuje naši duši s těmi pozemskými vibracemi, které nám pomáhají zůstat vyrovnaní a pevní uprostřed nesčetných požadavků a bojů každodenního života. Tento kámen nám umožňuje zůstat věrni sobě samým ve všech situacích a projevit odvahu a vytrvalost. Dodává stabilitu a vyrovnanost a chrání vnitřní podstatu svého nositele před nežádoucími vlivy.
Kromě toho posiluje achát sebeúctu a respekt vůči vlastnímu tělu a zostřuje pochopení skrytých duševních pohnutek v nás samých i v ostatních.
Podle různých podání má achát moc přemísťovat horniny a ukazovat skryté poklady. Mužům prý zajišťuje přízeň žen. Kromě toho údajně dodává schopnost rozlišovat mezi opravdovými a falešnými přáteli.
 
Tiší a dodává sílu
Už ve středověku se achátu používalo k zmírnění horečnatých infekcí a k léčbě epilepsie a náměsíčnosti. V moderní nauce o léčbě drahokamy se achát kromě toho používá k zmírňování bolestí hlavy a kožních chorob a k posílení plodnosti.
Achát pro Býky a Štíry
  • Achát dodává Býkům sebedůvěru a podporuje pozitivní projevy jejich se zemí spojené, důkladné a uvážlivé povahy. Pod ochranným vlivem achátu se může Býk optimálně rozvíjet a vykonat věci, které vyžadují vytrvalost, trpělivost a smysl pro realitu.
  • Štírům pomáhá zůstat uprostřed všech útoků a pokušení věrni sobě samým. Posiluje i jejich schopnost rozpoznat skrytá hnutí duše.

Achát mechový

  •  spojuje koncentraci, vyrovnanost a pevnost s dynamikou, vitalitou a flexibilitou
  • dodává pocit bezpečí a bezprostřední radosti ze života
Mechové acháty jsou jednou z variet velké skupiny jaspisů. V některých jazycích byly pojmenovány podle místa svého naleziště v Mooka v západní Austrálii.
Tento kámen spojuje sílu a vitalitu rudého vyzařování s otevřeností a životní žlutooranžových vibrací a zemitých hnědých tónů vnitřního klidu, koncentrace a sebepoznání. Tato kombinace podporuje psychickou a tělesnou dynamiku a flexibilitu i protipól nadřazeného klidu a vyrovnanosti. Pod tímto vlivem se rozvíjí prosaditelná spontánnost, při níž se s hravou lehkostí dají realizovat, případně zpracovat nové a mimořádné zkušenosti, myšlenkové podněty, nápady a projekty s rozvinutím trpělivosti, koncentrace a pevnosti.
Mechový achát dodává nepokrytou radost ze života na základě pocitu bezpečí v klínu "matky Země".
Posiluje zdraví a dobrý životní pocit
Mechový achát má regulační účinky na metabolismus, což vede k větší vitalitě celého organismu a k posílení imunitního systému. Pod jeho vlivem se dlouhodobě stabilizují zdraví a dobrý pocit ze života. Zvláště však mechové acháty podněcují čištění krve v játrech a slezině. Kromě toho podporují hojení ran.
Dejte Skopcům, co jim chybí
  • Mechové acháty podporují mladistvou touhu Skopců po činech. Současně dodávají jejich dynamické činorodosti trpělivost, soustředění a klid, takže tito lidé pak dokážou dovést své projekty a cíle do konce, než se pustí do nových úkolů.